Wegwijs in gedrag kinderen

Doel en onderbouwing training

  • 17 apr
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 21 apr
  • 1
  • 159

Als eerste de ‘kale’ cijfers: ondanks krimp van het aantal leerlingen, zien we een toename van het aantal ondersteuningsvragen en verwijzingen naar het s(b)o in onze regio’s. Ongeveer 50% van de arrangementen aanpak is gericht op problematisch ervaren gedrag van een kind. 75 tot 80% van de verwijzingen betreft jongens met externaliserend gedrag. 50% van de leerkrachten voelt zich handelingsverlegen en ervaart stress door problematisch ervaren leerlinggedrag en een neerwaartse spiraal.

De theorie is bekend, maar de aangereikte handvatten zijn niet altijd werkbaar.

Vaak gaan we op zoek naar oorzaken en verklaringen, maar dan…?

We hebben met een divers en deskundig ontwikkelteam een training vormgegeven waarin we je bewust maken van wat je wel kan doen wanneer je vanuit meerdere perspectieven kunt kijken naar de betekenis van gedrag en oplossingsmogelijkheden.

De training is gericht op het onderzoeken van de betekenis van verschillende perspectieven. Het perspectief van jou als leraar van het kind; de ouder als opvoeder; de leerling zelf en andere personen en factoren die belangrijk zijn in de context van de leerling. We onderzoeken welke dynamiek en interacties van invloed zijn in de klas, thuis, in de omgeving van de leerling. Maar vooral richten we ons op hoe jij zelf deze situaties interpreteert en betekenis geeft en welke impact dit mogelijk heeft op jouw handelen.

Door bewust te zijn van je eigen manier van denken en handelen ( je persoonlijk perspectief) en die van anderen kom je erachter hoe je in (complexe) situaties anders kunt omgaan met jezelf, leerling/groep en ouders.

Afbeelding met fruitAutomatisch gegenereerde beschrijving

Na afloop van deze training weet je hoe je kunt wisselen van perspectief en ben je vaardig in meervoudige perspectiefname. Door te leren hoe je op andere manieren kunt kijken, voelt een kind zich beter begrepen en ga je meer mogelijkheden zien om het kind te helpen. Je krijgt de regie over passende interventies in je eigen praktijk en je ervaart minder handelingsverlegenheid.

Door deze perspectiefwisseling verwachten we dat je je beter toegerust voelt en dat het de relatie met jouw leerlingen verbetert.

Meer informatie over de theoretische en praktische onderbouwing is te vinden in dit pdf bestand:

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.