Wegwijs in gedrag kinderen

Selectiecriteria en deelname onderzoek NRO

  • 17 apr
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 22 apr
  • 137

Er zijn 24 plaatsen beschikbaar voor deze training . Mochten we meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen dan maken we een selectie op basis van een aantal criteria. De scholen die eerder interesse hebben getoond en een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de training krijgen voorrang. Verder streven we naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit de twee samenwerkingsverbanden en een spreiding die van belang is voor het onderzoek. Hierin worden de groep waaraan je lesgeeft en het aantal jaren werkervaring betrokken.

Mocht je dit jaar daardoor niet kunnen meedoen, dan wordt je met voorrang behandeld voor een trainingsplek in het schooljaar 2021/2022.

Onderdeel van de training betekent ook deelname aan het NRO onderzoek, in de vorm van het invullen van enkele vragenlijsten en deelname aan interviews.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.