Wegwijs in gedrag kinderen

Onderzoek NRO

  • 17 apr
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 22 apr
  • 121

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari een onderzoeksplan van de samenwerkingsverbanden PPO NK en IJmond naar 'moeilijk leerlinggedrag' goedgekeurd.

Het plan is een gezamenlijk initiatief van deze twee samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal.

Aanleiding voor het onderzoeksplan is het groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. In de praktijk blijkt dat leerkrachten het vaak lastig hiermee om te gaan en schrijven zij oorzaken van moeilijk gedrag vaak toe aan belemmerende (interne) kindfactoren. Echter de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt - school, groep, thuissituatie of sociaal netwerk – wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Terwijl juist een ander perspectief de sleutel kan zijn tot het veranderen van gedrag.

In 2019 is het onderzoeksplan geschreven met input van alle partijen, scholen en leerkrachten uit beide samenwerkingsverbanden. Onderdeel van het onderzoek is een training 'perspectiefwisseling in de omgang met moeilijk gedrag'. De trainingen worden de komend schooljaren gegeven om vervolgens het effect in de praktijk te toetsen.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.