Wegwijs in gedrag kinderen

Door wie?

  • 17 apr
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 29 apr
  • 158

Afbeelding met persoon, man, bril, dragenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Sander Galjaard

Sander kent het onderwijsveld vanuit verschillende perspectieven, sinds 1998 als leraar basisonderwijs, ouder, leidinggevende en adviseur.
In 2012 heeft hij zijn opleiding systemisch werken bij het Hellingerinstituut in Groningen afgerond, waarna hij de Systemisch Werkplaats Onderwijs is gestart. Tegenwoordig begeleidt hij deze samen met Femmy Wolthuis.
Opdrachtgevers zeggen over hem dat hij goed kan luisteren, ruimte biedt en het doel voor ogen houdt.


Afbeelding met persoon, kleding, vrouw, buitenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Femmy Wolthuis

Femmy heeft door haar persoonlijke en professionele ontwikkeling veel ervaring opgedaan met het innemen van een meervoudig perspectief. Eerst als loopbaancoach van studenten en nu als procesbegeleider en coach van bestuurders, schoolleiders en leerkrachten heeft ze zich de finesses van het luisteren eigen gemaakt en kan zij aan anderen overbrengen hoe zij dat doet. Haar kennis van systemisch werken zorgt ervoor dat ze gevoeligheid heeft ontwikkeld voor het innemen en waarderen van het perspectief van de ander. Ze heeft zelf ervaren hoe verrijkend dat is en brengt deze kennis en ervaring graag over op anderen.


Afbeelding met persoon, man, vasthouden, kijkenAutomatisch gegenereerde beschrijving

Hans Schuman

Hans is hoofddocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en geeft les in de Master EN. Daarnaast werkt hij als senior onderzoeker voor Heliomare RD&E. Kernthema’s in zijn werk zijn diversiteit, participatie, inclusie en interprofessioneel samenwerken. Zojuist is een nieuw boek van hem verschenen, samen met zijn collega Peter de Vries: Passend in de praktijk – Kernthema’s en casuïstiek.


Caroline Kooistra

Caroline Kooistra werkt als trainer, docent en coach bij de Inschool Academie. Daar is ze ontwikkelaar/docent bij de opleiding voor interne begeleiders en de opleiding voor Coördinator Passend onderwijs. Ze geeft regelmatig studiedagen en teamtrainingen over bijvoorbeeld gedrag en klassenmanagement.
Daarnaast begeleidt en coacht ze leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Caroline heeft haar ervaring opgedaan in het Amsterdamse basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur. Daarna is ze gaan lesgeven op de Hogeschool van Utrecht (Master Sen begeleiden en gedrag).

In haar werk laat ze zich onder meer inspireren door de uitgangspunten van het Handelingsgericht werken en denken, en de oplossingsgerichte manier van denken en gespreksvoering. Het onderzoeken van de eigen professionele houding vanuit nieuwsgierigheid en persoonlijke reflectie is voor Caroline de motor voor leren en ontwikkeling. Daarbij staat altijd het belang van het kind voorop.


Afbeelding met persoon, buiten, gras, vrouwAutomatisch gegenereerde beschrijving

Linda Maan

Linda werkt als zelfstandig onderwijskundige aan leer- en ontwikkelvraagstukken binnen het onderwijs. Dit doet ze vanuit een achtergrond als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs, consultant blended learning en onderwijsadviseur in het hoger beroepsonderwijs. Binnen de ontwikkeling van de training perspectiefwisseling is Linda verantwoordelijk voor het inrichten van een virtuele leeromgeving volgens het opleidingsconcept van Virtual Action Learning (Baeten, 2006). Dit opleidingsconcept gaat uit van leerprincipes waarin samenlerend produceren en peerfeedback centraal staan. Hierdoor wordt er niet alleen tijdens de fysieke trainingsbijeenkomsten geleerd, maar ook buiten de bijeenkomsten om.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.