Nieuwsberichten

(hoog)begaafde kinderen - Nieuwsbrief 1

  • apr 2020
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast jun 2020
  • 489

Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen

Nieuwsbrief 1 - maart 2020

Leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid:

wat hebben zij nodig? Wat kan het samenwerkingsverband doen en wat kunnen scholen doen om deze leerlingen van een passend aanbod te voorzien?

Subsidieregeling voor ondersteuning:

Met als doel (hoog)begaafde leerlingen optimale ondersteuning te geven is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs’ in het leven geroepen. En met groot succes! Want heel veel subsidieaanvragen zijn gehonoreerd.
Voor de subsidie moesten een activiteitenplan en een begroting worden ingediend, die werden beoordeeld door een beoordelingscommissie.

Hoogbegaafdheid:

Er is veel over te vertellen en er zijn veel boeken over geschreven. Het blijft natuurlijk zo dat niet iedere hoogbegaafde leerling hetzelfde is. Dat maakt ook dat er zoveel over te vertellen is. En dat maakt ook dat het best ingewikkeld blijft om ze altijd te herkennen in je klas.
Om een korte impressie te geven over hoogbegaafdheid kun je de volgende presentatie bekijken:
https://prezi.com/-0uhief-hiz3/hoogbegaafdheid/

En nu aan de slag met het activiteitenplan!
Eerst even voorstellen; Stuurgroep
HB met vertegenwoordiging vanuit:

SWV-PPO-NK; Saapke Wakker
Schoolbesturen; Siebrand Konst
Trimaran; Barbera Planken
Ouders; Yvonne vd Reep
HB specialist; Winanda Maljaars
Gemeente; Rosanna van Wonderen


En met de stuurgroep:

Projectleider; Fraukje Selen
Coördinator specialist HB; Richelle de Deugd

Waar zijn we mee bezig;

We zijn begonnen te inventariseren van wat er allemaal al gebeurt op de scholen rondom de onderwijsaanpassingen voor de (hoog)begaafde leerlingen.
Op deze manier willen we in kaart brengen wat er allemaal al goed gaat en wat men nog wil en kan leren en wat men verder wil ontwikkelen.
We kunnen er ook niet vanuit gaan dat er alleen diversiteit is bij de leerlingen, er is ook diversiteit bij de mensen die het moeten doen. En daarbij is het dan zó fijn om juist gebruik te maken van elkaars talenten.

Dat maakt dat het van belang is om elkaar weten te vinden. Wanneer de inventarisatie klaar is hebben we duidelijker in kaart waar welke talenten te vinden zijn. En is de route naar elkaar korter.

Verder is de opzet dat iedere school een talentcoach (HB-specialist) heeft die zich inzet voor het passende onderwijs voor deze leerlingen op hun school.
Voor al deze talentcoaches hebben we een middag gepland staan in juni. Hier willen we met elkaar aan de slag gaan om samen een werkbaar plan op te zetten.
Aan de hand van al die ideeën die zullen ontstaan, zullen we studiemiddagen gaan indelen om iedereen zoveel mogelijk te laten leren op het vlak waarin zij zich willen ontwikkelen.
Om op die manier de leerlingen ook te laten groeien. Laten we ervoor gaan dat de ‘sprankelfactor’ bij kinderen blijft bestaan of weer terug mag komen.

Nu is het zo dat er ook al ontzettend veel moois gebeurt.
En bij het benutten van elkaars talenten hoort ook het delen van Good Practices.
Met leuke anekdotes, leuke les ideeën, bijzondere veranderingen kun je een ander weer inspireren.
Daarom delen we hier nu alvast enkele Good Practices. En willen we jullie allen oproepen om dit soort Good Practices ook te delen met elkaar. Een mooi middel daarvoor kan de nieuwsbrief zijn. Dus als je iets hebt om te delen, stuur het dan naar: richelle@hobega.nl
Wij delen het graag met jullie.

Deze keer een Good Practice van Bianca Groen, van Buro de Beweging. Zij schreef het volgende:


Wij werken ook op locatie met onze praktijk. Er was op de school waar ik op vrijdag werkzaam ben het thema “muziek”. Een van mijn hoogbegaafde leerlingen ging met haar klas knutselen in het thema van muziek. De leerkracht had duidelijk aangegeven: we gaan een muziekinstrument maken.

Alle leerlingen gingen direct aan de slag met alle materialen, behalve mijn hoogbegaafde leerling. Na 45 minuten kwam ik weer voorbij en zag dat zij nog steeds niets had gedaan en zwijgzaam voor haar uit starend op haar stoel zat. Ik besloot even bij haar langs te gaan. De leerkracht gaf bij mij aan dat het heel gebruikelijk is voor deze leerling dat ze niks doet. Ik vroeg of de leerkracht al bij haar langs was geweest. De leerkracht gaf aan al veel tips te hebben gegeven om op te starten, maar dat het opstarten voor deze leerling heel moeilijk is. Samen gingen we naar de leerling toe en ik vroeg haar wat ze nodig had om te kunnen beginnen met de opdracht. De leerling antwoordde: “ik wil graag een banjo maken, maar ik weet niet hoe ik het geluid moet ‘bouwen’. Het verschil tussen haar en de klasgenoten was dat alle kinderen een muziekinstrument maakten zoals deze eruit ziet, maar dat zij de opdracht anders interpreteert, namelijk dat het maken van een muziekinstrument niet alleen gaat om de buitenkant maar juist ook om het geluid dat het instrument produceert.

Zo kan dus een op het oog eenvoudige eenduidige opdracht voor een hoogbegaafde leerling totaal anders geïnterpreteerd worden waardoor ze niet tot presteren komen. Een juiste open vraagstelling helpt om te achterhalen wat de leerling denkt, waar het op vastloopt en hoe het verder kan.

Een ander stukje gaat over samenwerken. Hoe dit bij ons heel goed werkt;

We doen in de plusklas altijd opdrachten vanuit samenwerking. De leerlingen krijgen een opdracht. Soms kiezen ze zelf een maatje, soms kiezen wij. We verdelen de opdracht in duidelijke tijdslots. Dit hebben we overgenomen uit de methode “het vooruitwerklab” Het helpt de kinderen de opdracht te structureren, planmatig te werken, te evalueren en echt samen te werken.

1. Start : zelf 5 minuten goed nadenken over de opdracht en wat je moet doen. Hoe ga je het aanpakken, wat denk je nodig te hebben?

2. Overleg: met je maatje ga je 5 minuten overleggen. Ideeën uitwisselen en een plan van aanpak maken. Wie doet er wat, waar ga je mee beginnen, welke materialen heb je nodig?

3. Opdracht: kinderen gaan 30 minuten aan de slag

4. Bezinning: de groepjes krijgen de tijd om na te denken of het gaat zoals gepland? Wat zijn de problemen die ze ervaren? Wat gaat er wel goed. De kinderen schrijven dit op.

5. Afkijken MOET: de leerlingen gaan ervaringen uitwisselen met anderen groepjes en vragen hulp en geven advies aan elkaar. SAMEN LEREN VAN EN MET ELKAAR

6. Opdracht: leerlingen gaan weer 30 minuten aan de slag

7. Eindevaluatie van de les: invullen evaluatieformulier: wat ging er goed, wat minder, wat hebben we geleerd

Tot zover onze eerste nieuwsbrief rondom onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen.
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd een bericht sturen aan richelle@hobega.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep:
Richelle de Deugd.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.