Nieuwsberichten

Nieuwe coördinator specialist hoogbegaafdheid

  • 12 mrt
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 17 mrt
  • 152

Richelle de Deugd stelt zich voor


Per 1 februari 2020 is Richelle de Deugd gestart als coördinator specialist hoogbegaafdheid (HB). De in 2019 aangevraagde subsidie voor een plan rond hoogbegaafdheid is toegekend, waardoor Richelle nu samen met de 105 scholen in kaart kan brengen wat er al gebeurt op het gebied van HB-onderwijs en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Aan die behoeften koppelt zij kennis en trainingen.

Even voorstellen!
“Door mijn jarenlange achtergrond in het onderwijs en mijn eigen ervaring met meer- en hoogbegaafdheid past deze functie bij PPO-NK goed bij me”, vertelt Richelle. “Samen met een groep professionals mag ik HB-onderwijs nog mooier op de kaart gaan zetten. En daar heb ik enorm veel zin in!”

Wat doet een coördinator specialist hoogbegaafdheid?
“In deze nieuwe functie gaat het erom dat HB-onderwijs een passende plek krijgt op alle scholen, vanuit wat zij al bieden. De ene school is daar verder mee dan de andere, dus ik ga eerst inventariseren wat er al is en wat er nog nodig is. Daar heb ik een vragenlijst voor uitgezet. Scholen kunnen natuurlijk ook altijd zelf met voorstellen of vragen komen. Graag zelfs! Daarnaast is het de opzet dat iedere school weet wat hoogbegaafdheid is en hoe ze ermee om kan gaan. Dat kan bijvoorbeeld door trainingen te geven of kennis te delen. Uiteindelijk profiteren alle leerlingen van mooi (HB-) onderwijs, zeker als we ook het voorschoolse traject en het middelbaar onderwijs erbij betrekken.”

Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?
“Het is lastig om een goede definitie te vinden, omdat hoogbegaafdheid zich op verschillende manieren kan uiten en meer is dan ‘slechts’ een IQ-score. Het hoeft bijvoorbeeld niet per se zo te zijn dat hoogbegaafde kinderen hoog scoren op schoolse taken. HB heeft mooie kenmerken en pluspunten, maar ook valkuilen en problemen. Ik wil kinderen, ouders en scholen helpen om beter met de valkuilen om te gaan.”

Met wie ga je samenwerken?
“Na de opstartfase mag ik samenwerken met de consulenten van de verschillende werkgebieden, de stuurgroep hoogbegaafdheid – waar beleidsmedewerkers, ouders en mensen van basisschool De Trimaran in zitten – en de leerkrachten van de 105 scholen in onze regio. Ik zal nauw contact hebben met de talentcoaches op de scholen en de talentcoördinatoren binnen de werkgebieden. Ook wil ik op termijn klaarstaan voor ouders en kinderen, zodat we samen met hen kunnen optrekken in HB-onderwijs.”

Meer weten over Richelle of over hoogbegaafdheid? Stuur haar een e-mail: richelle@hobega.nl

google-site-verification: googled64ae5744f7722fb.html

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.