2019-2020 Samen voor kwaliteit

1 Ontwikkelingen in de werkgebieden

  • 23 dec
  • PPO-NK
  • 54

In de regio Noord-Kennemerland zijn de scholen geografisch verdeeld over 8 werkgebieden. Een negende werkgebied is het werkgebied van de speciale (basis) scholen.

We zien dat de werkgebieden op veel fronten van elkaar verschillen, namelijk in populatie, schoolsoorten, actuele thema's, ontwikkelingen en focus. Hieronder staan enkele ontwikkelingen van deze acht werkgebieden van het afgelopen schooljaar.

Werkgebiedclusters

In de tweede teamtraining van dit schooljaar hebben we met elkaar besloten meer de samenwerking op te zoeken tussen de werkgebieden. Dit doen we door clusters te maken van de werkgebieden die onder dezelfde gemeente(n) vallen. Zo zijn de volgende drie clusters ontstaan:

Alkmaar Bergen-Heiloo Heerhugowaard-Langedijk
Alkmaar-Noord Bergen Langedijk
Alkmaar-Oost Heiloo Heerhugowaard-Zuid
Alkmaar-Zuid Heerhugowaard-Noord

Hoe deze samenwerking er per werkgebiedcluster uit gaat zien, bespreken de consulenten in hun eigen werkgebied tijdens de trimesterbijeenkomsten.

Ontwikkelingen per werkgebied

Hieronder staan enkele ontwikkelingen van de acht werkgebieden van het eerste trimester van 2019-2020.

Alkmaar-Noord

In dit werkgebied zijn de aandachtsgebieden: Meer -en hoogbegaafdheid, Laag Begaafdheid, Groepsklimaat, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Aandacht voor professionalisering van de leerkracht.Ook wordt in dit werkgebied gestart met samenwerking met het s(b)o.

Alkmaar-Oost

In het begin van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe consulent in dit werkgebied gekomen: Yvonne Vellinga. Door deze wisseling van consulent krijgt vooral de doorgaande lijn op scholen nu de aandacht. Het is wenselijk om de ingezette acties van vorig jaar door te zetten om van daaruit te gaan streven naar eenduidigheid en heldere, maar algemene afspraken.
We zien ook dat de meeste arrangementen worden ingezet op gedrag en dan gaat het met name om jongens in de hogere klassen. Ambulante begeleiders begeleiden de scholen door een quickscan te maken van de school en geven passende adviezen aan de leerkrachten, team en school.

Alkmaar-Zuid

In Alkmaar-Zuid is een werkgroep opgericht om te onderzoeken of en hoe kinderen meer betrokken kunnen worden bij het MDO en de plannen.

Bergen

In dit werkgebied gaat de focus vooral naar het borgen van het innovatietrajecten hoogbegaafdheid, gedrag en de "Weer samen naar school" klas. Er worden in Bergen nog vrij veel MDO's gevoerd, maar er is een beweging op gang dat scholen zelf dingen oppakken en de consulent minder nodig hebben hiervoor.

Heiloo

In Heiloo is in het eerste trimester van 2019-2020 vooral nagedacht over mogelijke nieuwe innovatieprojecten in de vorm van masterclasses met als doel de leerkrachten te professionaliseren. Hierdoor zouden onderwijsbehoeften beter afgestemd zijn op de leerlingen.

Langedijk
Vanwege zwangerschapsverlof van de eigen consulent, is dit werkgebied in het eerste trimester van 2019-2020 begeleid door verschillende consulenten.
De ambulant begeleider Nieuwkomers is dit jaar ook in Langedijk gestart. Voorheen deed dit iemand afkomstig van de gemeente.
In werkgebied Langedijk heeft het jongens- en meisjescongres plaatsgevonden, waar de verschillen tussen jongens en meisjes besproken zijn op basis van wetenschappelijke inzichten en onderwijservaring.

Heerhugowaard-Zuid

In dit werkgebied is de afgelopen tijd een andere consulent geweest wegens ziekte van de eigen consulent van het werkgebied. De eigen consulent zal niet terugkomen, hiervoor is in het eerste trimester een vacature opengezet. Vervanging is gerealiseerd vanuit BMC.
Er is nagedacht over preventie op het gebied van gedrag. Er zijn gesprekken gaande met de ambulante begeleider die deze vorm van gedragspreventie zou kunnen begeleiding in het werkgebied.

Heerhugowaard-Noord

In Heerhugowaard-Noord ligt de focus op het aanpakken van taalontwikkelingsachterstanden. Dit is een gedeeld probleem van meerdere scholen. Alle 4-jarigen binnen die scholen zijn logopedisch gescreend. Doel van deze screening is het verkrijgen van een objectieve startmeting en samen te kunnen bepalen hoe groot het probleem werkelijk is om hier vervolgens interventies aan te verbinden.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.