Nieuwsberichten

Toekenning aanvraag subsidie voor begaafde leerlingen

  • nov 2019
  • PPO-NK
  • 366

De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in samenwerking met de Trimaran. Daarnaast zijn er binnen elke school talentontwikkelaars aangesteld die maandelijks intervisie hebben en de kennis dragen en delen met hun netwerk. Hierdoor wordt kennis breder inzetbaar en blijven risico’s op verlies van kennis beperkt. Op vaste momenten wordt zorg gedragen voor afstemming en waarborging. De samenwerking van PO-VO is een speerpunt en kan uitgebouwd worden naar voorschools-PO”.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.