Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Arrangementen

 • okt 2019
 • PPO-NK
 • ·
 • Aangepast jan 2020
 • 342

Vrijwel ieder kind maakt in zijn of haar ontwikkeling weleens iets mee waardoor het even wat minder gaat. Dat kan ertoe leiden dat het kind niet tot leren komt. De school kijkt in dat geval samen met de leerling en zijn ouders wat er nodig is om weer verder te gaan. Dit doen we door middel van individuele arrangementen, groepsarrangementen en innovatie projecten. Een arrangement is een periode waarin het kind extra ondersteuning krijgt binnen de school met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school.

In schooljaar 2018-2019 zijn in totaal 1083 arrangementen aangevraagd, dit zijn er 69 meer dan vorig jaar. Dit aantal zegt nog niets over het aantal unieke leerlingen. Het kan zijn dat voor één leerling in het meerdere arrangementen zijn afgegeven. Het aantal arrangementen in gestegen, doordat er meer verlengingen van individuele arrangementen hebben plaatsgevonden. De aanvragen van het aantal groepsarrangementen blijft stabiel.

Basis- en lichte ondersteuning
We hebben met elkaar afgesproken welke ondersteuning onze scholen minimaal moeten bieden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen.

Extra ondersteuning
De extra ondersteuning is georganiseerd in de vorm van arrangementen. In de volgende tabel is weergegeven op welke gebieden ondersteuning is gevraagd. De nummers 1 t/m 10 geven de verschillende gebieden aan waar het kind ondersteuning op krijgt.

Waar afgelopen jaren met name arrangementen aangevraagd werden op structuur (1) en gedrag (5), worden nu de meeste arrangementen aangevraagd op executieve functies (9). Mogelijk wordt deze ondersteuningsbehoefte extra gesignaleerd, omdat hij onlangs is toegevoegd in de keuzemogelijkheden van het dossier. Executieve functies zijn de denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en prioriteren.


 1. Voorspelbare en gestructureerde leeromgeving.
 2. Eigen leerlijn.
 3. Verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving.
 4. Taalrijke leeromgeving.
 5. Oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken.
 6. Passend leesonderwijs.
 7. Passend rekenonderwijs.
 8. Aangepaste, compenserende en toegankelijke omgeving.
 9. Executieve functies.
 10. Overig.