Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Multidisciplinaire overleggen

  • okt 2019
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast jan 2020
  • 351

Soms heeft een kind onvoldoende baat bij de basis- en lichte ondersteuning die een school kan bieden. Dan wordt er op verzoek van school en/of de ouders een multidisciplinair overleg (mdo) gevoerd. Een consulent uit het bijbehorende werkgebied en een eventuele andere deskundige (bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach) sluiten dan aan. Tijdens het mdo kijken alle betrokkenen, met gebruik van TOP dossier, naar de totale situatie van het kind. Op basis van deze gezamenlijke analyse wordt een ontwikkelingsperspectief en een plan gemaakt. Ook bepalen we samen wie op welke manier ondersteunt. Dat geldt voor het kind zelf, ouders, leerkracht en de school.

In schooljaar 2018-2019 zijn in totaal 2330 mdo's gevoerd. We zien een daling van 20% ten opzichte van het jaar ervoor, maar deze trend is niet in alle werkgebieden zichtbaar. Een reden van deze daling is dat de gemiddelde looptijd (in maanden) van arrangementen langer is geworden.

In onderstaande grafiek is het aantal mdo's te zien naar werkgebied over de periode 2016 - 2019. In zes gebieden zien we een daling van het aantal mdo's. Deze is het sterkst in Alkmaar-Noord en Langedijk. In Alkmaar-Noord is veel geld besteed aan professionalisering op de scholen (inzet groepsarrangementen en innovatieprojecten), waardoor de scholen mogelijk minder hulp nodig hebben gehad van de onderwijsconsulent. Ook zou de afname te verklaren kunnen zijn doordat het aantal kortdurende arrangementen voor een individuele leerling is omgezet naar langer lopende arrangementen, waardoor er minder vaak een evaluatie (mdo) hoeft te worden gevoerd. Tevens zou telefonische consultatie van de consulent in plaats van fysieke aanwezigheid ook een verklaring kunnen zijn voor de afname. De stijging in Heiloo en Alkmaar-Zuid is te verklaren door een toename in hulpvragen van de scholen. We blijven deze ontwikkeling monitoren.