Nieuwsberichten

Een stevige basis voor regulier voortgezet Havo of VWO-onderwijs

  • okt 2019
  • secretariaat PPO-NK
  • 4
  • 774

We kennen allemaal die leerlingen die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het Voortgezet Onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van PO naar VO maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Ze hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst te leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het nodig om vaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld leren, plannen en organiseren te ontwikkelen. Voor leerlingen op Havo en VWO niveau zijn er nu binnen het samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland meerdere mogelijkheden om zich voor te bereiden en de stap (terug) naar een reguliere HAVO of VWO-klas te kunnen maken:

  • Het speciaal onderwijs: Spinaker met HAVO leerjaar 1 en 2
  • De bovenschoolse voorziening Trajectplusklas op het Willem Blaeu
  • Intermezzo op het Murmellius

Op 2 oktober hebben deze voorzieningen zich onder grote belangstelling gepresenteerd op het samenwerkingsverband. We kunnen terug kijken op een geslaagde middag, waarop er veel informatie gehaald en gebracht werd.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.