Consulenten scoren hoog met een 8,4

  • jul 2016
  • PPO-NK Community Support
  • 1
  • 2294
Nieuwsberichten

Resultaten enquête passend onderwijs bekend:


Consulenten scoren hoog met een 8,4


Dit voorjaar is onder de 105 scholen van ons samenwerkingsverband voor de tweede keer de enquête passend onderwijs afgenomen. De respons was 60%.

De eerste meting vond een jaar geleden plaats. “We zijn duidelijk op de goede weg”, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym.


Ons samenwerkingsverband heeft permanent aandacht voor kwaliteitsverbetering. We onderzoeken regelmatig hoe de kwaliteit wordt ervaren. Dit voorjaar zijn alle directeuren en intern begeleiders (ib’ers) weer uitgenodigd om onze enquête in te vullen. We onderzochten hun ervaringen met:


  • het groeidocument
  • de samenwerking in de werkgebieden
  • de rol en inzet van de consulent passend onderwijs


Stap voor stap verder bouwen


“Ten opzichte van de vorige enquête zien we dat we op de goede weg zitten”, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym. “Onze kwaliteit wordt hoger gewaardeerd en dat is precies wat we willen. Zo bouw je stap voor stap verder; het kan nu eenmaal niet in één dag. Met de genoemde suggesties gaan we aan de slag.”


Hoge tevredenheid over consulenten


Het kost tijd om te wennen aan het groeidocument en de werkgebieden, zo blijkt uit de reacties. “Maar de professionals zien zeker de voordelen”, zegt Astrid. “Daarnaast is er veel enthousiasme over de professionaliteit van onze consulenten. Het vertrouwen is hoog: het rapportcijfer komt uit op een 8,4. Dat is een hoge score voor een functie die twee jaar geleden nog niet eens bestond.”


Citaten uit het onderzoek


In het onderzoek was ruimte voor eigen reacties en opmerkingen. Enkele citaten:

“Het groeidocument maakt dat ouders zich gehoord voelen. We werken met hen samen in korte lijnen.”

“Het is fijn om in het werkgebied te overleggen met collega-ib’ers. We zijn net gestart, maar ik ben positief.”

“De consulent passend onderwijs denkt goed mee, is zeer betrokken en ook snel bereikbaar.”

Consulenten scoren hoog met een 8,4
titel toegevoegd door opties
Download jul 2016 PPO-NK Community Support