Ik maak verschil voor ons

Sprekers

  • okt 2019
  • PPO-NK
  • 140
Jan Rotmans

Het werken in netwerkgroepen kom niet uit de lucht vallen. Jan Rotmans bestudeert al jaren de manier waarop onze samenleving zich ontwikkelt. Hiërarchische aansturing heeft zijn langste tijd gehad. Het maakt plaats voor horizontale manier van samenwerken. Hij spreekt over een kanteling in de samenleving. Een niet te stoppen ontwikkeling. Een indrukwekkend verhaal.

Organisatieopstellingen

Deze organisatie-opstelling biedt ons een bijzondere kans om vanuit verschillende hoeken een inkijkje te nemen in een levensecht praktijkvoorbeeld van de kanteling waar het vandaag om draait. Hoe gaat dat straks concreet in z’n werk met de termen vandaag? Bekijk het vanaf de zijlijn en ontdek herkenningspunten en verrassingen. Of stap er even in, verplaats je in de schoenen van een ander en beleef wat er aan die kant speelt. Een organisatie-opstelling is als een multifocale bril (maar dan met veel meer dan twee lenzen). En dat helpt om de situatie veel scherper in beeld te krijgen en mee te maken wat er echt toe doet.

Social labs

Op de conferentie gaan we aan de slag met een ‘sociale laboratorium-benadering’ waarbij we in groepjes werken aan concrete, prangende thema’s, zoals thuiszitters of de stem van de ouder. Het idee achter deze social labs is dat onze hedendaagse, complexe sociale vraagstukken niet opgelost kunnen worden vanuit louter expert-analyse, planning & controle. Wat nodig is, is experiment, een veelvoud aan perspectieven en stemmen, en de bereidheid om net iets dieper met elkaar te gaan, systemische verbanden te zien, en kernoorzaken aan te pakken. In de labs worden hiervoor de voorwaarden gecreëerd, jullie doen vervolgens het echte werk!

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.