Samen voor kwaliteit 2018-2019

1.1 Aantal leerlingen op regulier basisonderwijs

  • sep 2019
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast okt 2019
  • 298

Ons streven is dat kinderen opgroeien in hun natuurlijke omgeving op een reguliere basisschool.

Er is landelijk sprake van een daling van leerlingaantallen in het regulier basisonderwijs. Dit zien we ook in onze regio. Het dalingspercentage ligt nu rond 0,8%. Waar ons samenwerkingsverband in 2011-2012 nog 22.159 leerlingen in het basisonderwijs telde, is het aantal leerlingen in 2018-2019 gedaald tot 20.179 leerlingen.

De ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2011 tot heden is in onderstaande grafiek weergegeven, gevolgd door een prognose voor het leerlingaantal voor de komende acht jaar. Deze prognose is gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn van DUO.
Voorheen lieten we de voorspellingen van de leerlingaantallen zien door middel van prognoses van scenariomodel PO. Die cijfers bleken echter al enkele malen niet te kloppen met de werkelijkheid. Na vergelijking van de herkomst van de voorspellingen is besloten de prognoses van DUO te volgen. Meer informatie over de betrouwbaarheid van de prognoses van DUO vindt u hier en de totstandkoming van deze beraming is hier omschreven.

Aantal leerlingen per werkgebied
De basisscholen zijn geografisch verdeeld over acht werkgebieden. Deze verschillen in veel opzichten van elkaar, ook qua aantal leerlingen. In onderstaande grafiek zien we de trend van het aantal leerlingen per werkgebied van de laatste drie jaar. De aantallen in de grafiek geven het aantal leerlingen per werkgebied van 2018-2019 aan.

Ga hier terug naar de hoofdpagina over leerlingaantallen

Ga hier naar het aantal leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.