Literatuur en onderzoek

Eindrapport Impuls Thuiszittersaanpak Regioplan

  • sep 2019
  • PPO-NK
  • 1
  • 722
In dit rapport gaat Regioplan in op de vraag: Wat kan er aan landelijke ondersteuning geboden worden om het aantal thuiszitters te laten afnemen en/of een versnelling te realiseren in het behalen van de ambities van het Thuiszitterspact? Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: 1. inzicht bieden in de mate waarin thuiszitters binnen drie maanden een passend aanbod ontvangen en mate waarin dit wordt uitgevoerd; 2. inzicht bieden in de factoren die dit belemmeren dan wel bevorderen; 3. inzicht bieden in de samenwerking in de regio’s om tot een sluitende aanpak te komen; 4. opleveren van aanbevelingen waarmee de partners op landelijk dan wel regionaal niveau in kunnen zetten op verbetering van de thuiszittersaanpak en versnelling van de ambities.

Trefwoorden