Literatuur en onderzoek

Eindrapport Impuls Thuiszittersaanpak Regioplan

  • sep 2019
  • PPO-NK
  • 1
  • 328
In dit rapport gaat Regioplan in op de vraag: Wat kan er aan landelijke ondersteuning geboden worden om het aantal thuiszitters te laten afnemen en/of een versnelling te realiseren in het behalen van de ambities van het Thuiszitterspact? Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: 1. inzicht bieden in de mate waarin thuiszitters binnen drie maanden een passend aanbod ontvangen en mate waarin dit wordt uitgevoerd; 2. inzicht bieden in de factoren die dit belemmeren dan wel bevorderen; 3. inzicht bieden in de samenwerking in de regio’s om tot een sluitende aanpak te komen; 4. opleveren van aanbevelingen waarmee de partners op landelijk dan wel regionaal niveau in kunnen zetten op verbetering van de thuiszittersaanpak en versnelling van de ambities.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.