In gesprek (Oudersteunpunt)

Hoe leg ik gemaakte afspraken vast?

  • jun 2019
  • PPO-NK Community Support
  • ·
  • Aangepast okt 2019
  • 321
  • In gesprek (Oudersteunpunt)

Als je gesprekken voert met school over de ontwikkeling van je kind, is het fijn als alle afspraken hierover vast worden gelegd. Dit is de verantwoordelijkheid van school. Zelf hoef je dus niet iets vast te leggen. Alle scholen hebben een digitaal systeem waarin de ontwikkelingen van iedere leerling zo goed mogelijk wordt bijgehouden. Denk aan de ontwikkeling op verschillende vakgebieden of thema’s, eventueel ziekteverzuim, of aantekeningen.

Ook verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die tijdens die gesprekken worden gemaakt, staan in dat digitale systeem. Je hebt als ouder altijd het recht om deze informatie in te zien. Zelf mag je natuurlijk een eigen (gespreks)verslag maken. In overleg met de leerkracht kun je die soms zelfs laten opnemen in het dossier van je kind.

Extra ondersteuning: TOP dossier
Als je kind extra ondersteuning krijgt op school, stelt school een TOP dossier op. Het kind en zijn ontwikkeling staat centraal in dit digitale dossier. Lees meer over het TOP dossier.

Multidisciplinair overleg
Om er zeker van te zijn dat alle informatie over je kind in het TOP dossier staat, vindt een MDO (multidisciplinair overleg) plaats. Soms meerdere MDO’s. Alle mensen die om je kind heen staan, zijn daarbij. Uiteraard ben je daar zelf als ouder ook bij betrokken.

Verder lezen
Mogelijk helpen de volgende vragen en antwoorden je verder op weg:

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.