Ondersteuning (oudersteunpunt)

Hoe weet ik dat het nu wel goed gaat op school?

  • jun 2019
  • PPO-NK Community Support
  • ·
  • Aangepast okt 2019
  • 384
  • Alle leden mogen wijzigen

Jouw kind krijgt extra ondersteuning. Dan wordt je als het goed is goed door school op de hoogte gehouden over hoe het gaat.

TOP dossier en MDO
Als het goed is, is er voor je kind samen met school een TOP dossier gemaakt. In het TOP dossier wordt vastgelegd hoe het met je kind gaat en daar krijg jij als ouder altijd inzage in. Je kunt er bovendien je eigen kijk op de ontwikkeling van je kind in kwijt.

Daarnaast heb je een multidisciplinair overleg (MDO) op school. Tijdens dat overleg bespreek je (eventueel samen met je kind) hoe het thuis en op school gaat. En of een arrangement bij het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd. Ook kan het zijn dat je samen bespreekt dat de ondersteuning verlengd of aangepast zal worden, of dat de ondersteuning kan worden afgerond.

Probeer in gesprek te blijven
Als je kind meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de school kan geven, is het fijn als jij als ouder met school (en als het kan, met je kind) in gesprek blijft. Vaak heb je als ouder op dit punt contact met de leerkracht en de intern begeleider van de school. Probeer te blijven overleggen en schroom niet om vragen te stellen.

Verder lezen

Mogelijk helpen de volgende vragen en antwoorden je verder op weg:

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.