Nieuwsberichten

Het kind centraal tijdens het laatste Passend Onderwijscafé van dit schooljaar

  • mei 2019
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast jun 2019
  • 1
  • 753

Het kind centraal tijdens het laatste Passend Onderwijscafé van dit schooljaar

Een goed en effectief gesprek voeren met een kind, zodat je als volwassene inzicht krijgt in de onderwijsbehoeften die er zijn? Hoe doe je dat als professional en als ouder? Ongeveer vijftien professionals en ouders kwamen 18 juni samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop zo'n gesprek het beste kan worden gevoerd. Dit gebeurde onder de begeleiding van onderwijscoach Annetta Klaassen. Zij nam de aanwezigen mee in de theoretische achtergronden van een effectief gesprek met een kind én hoe je deze theorie in de praktijk kan inzetten.

Vragen die aan de orde kwamen:
Hoe zorg je voor een veilige setting voor een kindgesprek? Welke vragen kun je stellen? Maar ook: Welke vragen misschien juist beter niet? Op welk moment kun je het beste in gesprek gaan met een kind?

Met name professionals gaven tijdens de bijeenkomst aan veel te hebben aan het 'kindgesprekformulier' dat werd geïntroduceerd als model voor een goede en effectieve manier om in gesprek te gaan. Door middel van dit formulier worden de onderwijsbehoeften van een kind gestructureerd in kaart gebracht. Een werkwijze die veel houvast geeft om op een ander moment samen met het kind terug te kijken en samen te bespreken welke stappen al zijn gemaakt en waar nog ruimte voor ontwikkeling is.

Het was mooi om te zien hoe enthousiast en serieus ouders en professionals ervaringen uitwisselden en elkaar daarop bevroegen. Enkele reacties: 'Ik ga het kindgesprek in mijn team op de agenda zetten, daarbij kunnen we het gespreksformulier heel goed gebruiken' (professional). Een collega gaf aan: 'We gaan kinderen veel meer betrekken bij MDO's, meer praten mét kinderen in plaats van óver.' En een ouder: 'Ik ga veel meer open in gesprek met mijn kind, ik ga mijn best doen om het meer uit haar laten komen'.

Al met al kunnen we terugkijken op een wederom succesvol Passend Onderwijscafé met veel aanknopingspunten voor de toekomst. Volgend schooljaar zal het samenwerkingsverband dan ook zeker weer een aantal Café-ontmoetingen plannen voor ouders en professionals. Mocht u geïnteresseerd zijn, en/of ideeën hebben voor interessante thema's, laat het ons dan weten via info@ppo-nk.nl.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.