Nieuwsberichten

Impressie regiogesprek met minister Slob

  • apr 2019
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast jun 2019
  • 1
  • 953

Op 3 april kwamen zo’n 70 professionals, ouders, leerlingen, schoolleiders en bestuurders vanuit de zes samenwerkingsverbanden po en vo in Kennemerland bijeen. Doel van het gesprek was om concrete adviezen te verzamelen om zo passend onderwijs op een hoger niveau te brengen. Het was de vijfde bijeenkomst van de zes regiogesprekken die het ministerie van OCW organiseert. Een inspirerende dag, waaraan ook minister Slob meedacht en meedeed.

Zeven thema’s
Het gesprek vond plaats vanuit zeven thema’s: leraar in de spilrol, de leerling en zijn toekomst, passend onderwijs op maat, ouders als partner, eigenaarschap van de leerling, inclusie en leerrecht. Elk thema werd ingeleid door een verhaal van een jongere of ouder over wat zij zelf hadden meegemaakt. Vanuit dat verhaal en eigen ervaringen konden deelnemers dromen over de ideale situatie. Vervolgens werd nagedacht over hoe we naar deze situatie konden komen. Wat moet er worden opgelost om een passende oplossing te realiseren?

Ontschotten
De deelnemers vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich competent en gelukkig voelen, zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat ‘systemen’ dit faciliteren. Een deel van de oplossing zit in de samenwerking en verbinding tussen school, ouder en leerling. Daar is ‘ontschotting’ voor nodig. Niet alleen tussen onderwijs en zorg maar ook tussen primair en voortgezet onderwijs. Ook een ‘warme’ overdracht op overgangsmomenten is van betekenis.

Verder is het van belang dat leerkrachten, zowel in– als extern, een beroep kunnen doen op beschikbare expertise, waardoor er makkelijk geschakeld kan worden bij extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast ligt er volgens de deelnemers een rol bij de lerarenopleiding, waar meer aandacht mag komen voor ontwikkelgericht onderwijs en pedagogische aanpak.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.