Jaarverslag 17-18 - Toekomst

TOP dossier

  • nov 2018
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast mrt 2019
  • 595

Goed analyseren en bepalen van de passende aanpak is een belangrijke basis voor het realiseren van passend onderwijs. Daarom zetten we in op professionalisering, een belangrijk instrument daarbij is het TOP dossier. Dit jaar was het tweede jaar waarin we TOP dossier hebben geïmplementeerd. Op dit digitale platform werken intern begeleiders, leerkrachten, ouders en eventuele andere professionals - liefst samen met het kind - aan een Totaal Ontwikkel Plan (TOP) voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het is belangrijk de vaardigheden van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals te versterken. Daarom trainen we intern begeleiders en schoolteams om het instrument te gebruiken. Ook stimuleren we het delen van kennis en het leren van elkaar. Waar nodig zetten we ook onze consulenten in.

Ontwikkelingen
Inmiddels gebruiken alle reguliere basisscholen TOP dossier. Aan het eind van het schooljaar hadden alle basisscholen voor elk arrangement of verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs een TOP dossier. In schooljaar 2017-2018 ging het om 427 nieuwe TOP dossiers. De zeven speciaal (basis)onderwijsscholen gaan komend schooljaar de overstap maken en TOP dossier gebruiken voor de toelaatbaarheidsverklaringen. We zien daarnaast dat door het gebruik van TOP dossier meer kinderen meepraten over hun eigen Totaal Ontwikkel Plan. Bijvoorbeeld tijdens kindgesprekken of omdat ze (deels) meedoen aan het multidisciplinair overleg.

Training TOP dossier
In het eerste trimester hebben 83 intern begeleiders tijdens vier bijeenkomsten een gebruikerstraining gevolgd. In het tweede trimester volgde een nieuwe reeks bijeenkomsten, waaraan 71 intern begeleiders deelnamen. Er zijn 39 scholen die een teamtraining hebben gevolgd. In onderstaande grafiek zijn de aanvragen per werkgebied te zien.
Aandachtspunten
Over het algemeen wordt er goed met het TOP dossier gewerkt. Wel zijn er verschillen per school. Zo wordt TOP dossier niet altijd voorafgaand aan een mdo ingevuld. Ook blijkt het nodig om aandacht te geven aan het invullen zelf. Dat gaat bijvoorbeeld om de formulering van concrete doelen, het houden van tijdige evaluaties en het gebruiken van de juiste terminologie. Voor een juiste analyse vinden wij het belangrijk de beleving en gevoelens van het kind mee te nemen.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.