Literatuur en onderzoek

Monitor passend onderwijs Leerkrachten basisonderwijs uitgevoerd door DUO

  • nov 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 2
  • 1351

1 Inleiding

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 2015 voert DUO Onderwijsonderzoek & Advies jaarlijks een monitor uit naar de ervaringen in het onderwijsveld met passend onderwijs. In juni 2015 hebben we een monitor uitgevoerd naar de ervaringen van leerkrachten en directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs. In juni 2016 hebben we eveneens een monitor verricht met als onderzoeksgroep leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. En ook in september 2017 hebben we een monitor verricht met als onderzoekgroep leerkrachten in het basisonderwijs. In september/oktober 2018 hebben we wederom een monitor naar de ervaringen met passend onderwijs verricht, nu onder leerkrachten in het basisonderwijs. In deze rapportage beschrijven we de resultaten van deze monitor en waar mogelijk en relevant blikken we terug door de resultaten te vergelijken met 2017, 2016 en 2015.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.