Literatuur en onderzoek

Focus op leerrecht in plaats van leerplicht: college mensenrechten

  • jun 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 987

College Mensenrechten: Focus op leerrecht in plaats van leerplicht

14-06 10:53 | bron: Onderwijsland

UTRECHT - Het College voor de Rechten van de Mens brengt vandaag zijn jaarlijkse rapportage aan het kabinet uit. Over de afgelopen vijf jaar rapporteert het College tien trends op het gebied van mensenrechten in Nederland. Eén daarvan is de kansengelijkheid in het onderwijs. Het College pleit hierin voor een leerrecht in plaats van leerplicht.

“Als het gaat om de verwezenlijking van economische en sociale rechten, lijkt er een trend te zijn dat de overheid niet meer wil doen dan wat internationale standaarden minimaal vereisen. Tegelijkertijd lijkt diezelfde overheid bij vrijheidsrechten zoals godsdienst- en de demonstratievrijheid juist steeds meer maatregelen te treffen om die rechten te beperken. Een risicovolle ontwikkeling, die als gevolg heeft dat sommige groepen niet volwaardig kunnen meedoen in onze maatschappij.” Aldus Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Circa 10.000 kinderen gaan momenteel buiten hun wil om niet naar school. Het Nederlandse onderwijsstelsel legt vooral de nadruk op leerplicht. Het College voor de Rechten van de Mens wil juist dat de focus meer op leerrecht komt te liggen. Bron: College voor de Rechten van de Mens

Focus op leerrecht in plaats van leerplicht: college mensenrechten

Niet gevonden | Onderwijsraad

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/p...

De pagina die u wilde zien of het bestand dat u wilde bekijken is niet gevonden.

Reacties

één reactie, 17 juni 2018