Literatuur en onderzoek

Advies passend onderwijs onderwijsraad 29 mei 2018

  • mei 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 828

Advies Passend onderwijs opnieuw onder de aandacht

28 mei 2018 | Advies

In deze brief komt de raad kort terug op eerdere aanbevelingen uit het advies Passend onderwijs uit 2016 in het licht van recente ontwikkelingen en nieuw onderzoek. De raad beoogt hiermee aanknopingspunten te bieden voor een nadere uitwerking van beleidsvoornemens rondom passend onderwijs.

Lees de volledige publicatie ›

Advies passend onderwijs onderwijsraad 29 mei 2018

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/p...