Literatuur en onderzoek

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, VWS april 2018

  • apr 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 1342

Alle kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen! Afbeeldingsresultaat voor zorg voor jeugd vws

Vebinding passend onderwijs en jeugd is actiepunt van VWS: OCW en VWS gaan daarvoor samenwerken.

Actielijn 3:

Samen met OCW en het onderwijsveld werken we aan een inclusieve samenleving waarin alle kinderen optimaal kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren. Ook voor de kinderen die zorg of ondersteuning nodig hebben is het van belang dat ze onderwijs kunnen volgen op een manier die past bij hun situatie. Om kinderen hierbij te ondersteunen wordt de zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind geboden (niet Uit wijken maar In wijken), bij voorkeur in de school. Hiervoor is het nodig om de samenwerking in regionaal verband vorm te geven met alle betrokken partijen (gemeenten, zorgverzekeraars/kantoren, jeugdhulpaanbieders, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, scholen, jeugdigen en ouders). Daarnaast voeren we de afspraken uit die in het Regeerakkoord zijn opgenomen om de combinatie van zorg en onderwijs eenduidiger en eenvoudiger te regelen. Zo kan een kind blijven meedoen. Afspraak in het thuiszitterspact is dat kinderen na 2020 niet langer dan drie maanden thuis mogen zitten zonder passend aanbod uit onderwijs en/of zorg.