Nieuwsberichten

Dikke pluim van Onderwijsinspectie

  • mrt 2018
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast mrt 2018
  • 1
  • 2
  • 2658

Dikke pluim van Onderwijsinspectie

Op 18 januari en 26 maart voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek uit bij ons samenwerkingsverband. Op deze dagen voerden de inspecteurs rondetafelgesprekken met ouders, bestuurders, leerkrachten, intern begeleiders, consulenten, beleidsambtenaren en andere betrokkenen in de regio. Aan het eind bleek de Inspectie meer dan tevreden over ons functioneren.

Atrium-bestuurder Gea Koops: “Als toezichthoudend bestuur zijn we trots op wat we hebben bereikt. De Inspectie zag dat ook. Ze gaven terug dat we werken vanuit een duidelijke visie op passend onderwijs. En dat die visie in ons netwerk door iedereen wordt gedragen en zichtbaar is. Mooier kan je het toch niet hebben?”

Complimenten
Het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de Inspectie zoekt naar het antwoord op de vraag: is de sturing op kwaliteit op orde? De Inspectie vindt van wel. Ze gaven aan dat er hard wordt gewerkt om het ‘dekkend netwerk’ te versterken, zowel regionaal als lokaal in de werkgebieden. Directeur Astrid Ottenheym: “Ze zien dat ons netwerk in vier jaar tijd goed en stevig is ingericht. Mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Daardoor kunnen we samen de juiste dingen doen”.

Gea Koops vult aan: “De Inspectie merkte dat onze visie helder en krachtig is. De mensen leren van elkaar op alle niveaus. Ze kenden geen samenwerkingsverband dat beschikte over zoveel data en zo onderzoeksgericht te werk gaat. We scoren op kwaliteitszorg een goed, maar aangezien ze dat waardeoordeel niet toekennen, is het een voldoende geworden. Ook was de Inspectie tevreden over het financieel beleid: de besteding van de middelen verloopt transparant en doelmatig. Er blijft bij ons geen geld op de plank liggen!”

Aandachtspunten
Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, dat hoort bij een lerende organisatie. De Inspectie gaf aan dat we in het jaarverslag nog beter de doelmatigheid van ons werk kunnen aantonen: het effect van onze inspanningen op leerlingen en ouders. Daarmee gaan we aan de slag. Ook de governance kwam aan de orde: het maken van afspraken over onafhankelijk intern toezicht en goed bestuur. “Dat is een taak voor ons als bestuurders”, stelt Gea Koops. “We zijn er al mee bezig. Afgesproken is dat dit binnen drie jaar op orde is.”

Trots
Voor nu overheerst een gevoel van trots. Gea Koops: “Het is fijn te horen dat we verbindend en krachtig werken vanuit een mooie, innovatieve visie. Een groot compliment voor de directeur en het hele team!”

Infographic - Samen werken aan kwaliteit

Deze afbeelding iets groter bekijken? Klik op de bijlage.

Reacties

2 reacties, meest recent: 3 april 2018

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.