Literatuur en onderzoek

Onderzoek onderwijs aan zieke leerlingen - Oberon juli 2017

  • mrt 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 1513
Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen, zoals deze eind jaren negentig is vastgesteld, nog in de huidige - en veranderde - context? Indien dit niet het geval is, welke alternatieven zijn er en wat zijn de consequenties daarvan op juridisch en financieel gebied? De hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende zes deelvragen4: 1. Hoeveel kinderen en jongeren (4-18 jaar) zijn opgenomen in de ziekenhuizen en hoe is de verdeling over de ziekenhuizen (perifere- en universitaire ziekenhuizen)? 2. Hoe zijn de financiële middelen verdeeld over de educatieve voorzieningen en de onderwijsadviesbureaus? 3. Welke ondersteuning wordt door consulenten OZL geboden binnen de educatieve voorzieningen en de onderwijsadviesbureaus? 4. Wat is de positie van de consulent OZL binnen passend onderwijs? 5. Wat zijn alternatieven voor de organisatie van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen? 6. Welke financiële en juridische gevolgen hebben deze alternatieven?