Literatuur en onderzoek

Kamerbrief over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

  • feb 2018
  • Astrid Ottenheym MLE/ME
  • 1
  • 1509

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het schooljaar 2016-2017. Ook kondigt hij een aantal maatregelen aan om verzuim en thuiszitten terug te dringen.