Samen voor kwaliteit 2017-2018

TOP dossier

  • dec 2017
  • PPO-NK
  • ·
  • Aangepast okt 2018
  • 2
  • 1118

Dit jaar is het tweede implementatiejaar van TOP dossier. Intern begeleiders hebben extra trainingen gevolgd en ook steeds meer schoolteams maken gebruik van het trainingsaanbod.

Veel aanmeldingen van intern begeleiders voor training TOP dossier

In het eerste trimester van 2017-2018 hebben 83 interne begeleiders een extra training gevolgd over het gebruik van TOP dossier in vier constructieve bijeenkomsten. Bij de cursisten bleken er grote verschillen in ervaring met het werken met TOP dossier, kennis en kunde van TOP dossier, maar ook van het handelingsgericht werken dat hieraan ten grondslag ligt. Desalniettemin was er sprake van een hoge betrokkenheid bij de intern begeleiders en ervoer men het als prettig om met elkaar uit te wisselen over mogelijkheden, werkwijzen, proces en ervaringen. Uit de trainingen kwamen ook wensen naar voren met betrekking tot de techniek en gebruik. Deze zijn besproken en genoteerd en worden waar mogelijk mee genomen in een update (zoals de behoefte aan een dashboard voor intern begeleiders).
In mei heeft een nieuwe reeks bijeenkomsten voor Intern Begeleiders plaatsgevonden met 71 deelnemers.

Ook schoolteams actief aan de slag met TOP dossier

Niet alleen intern begeleiders kunnen een training op maat aanvragen, ook voor hele schoolteams is er de mogelijkheid om een training op maat te krijgen. In 2017-2018 hebben in totaal 39 van de in totaal 105 scholen aangegeven dat ze een training TOP dossier willen volgen, waarvan het merendeel al is afgerond.
Hoeveel scholen per werkgebied een training hebben gevolgd of aangevraagd, is af te lezen in onderstaande grafiek.

Een greep uit ervaringen van intern begeleiders en leerkrachten met TOP dossier

TOP dossier helpt je de juiste stappen te doorlopen naar een gezamenlijk plan voor een kind

TOP dossier helpt je om vanuit een meervoudig perspectief naar, maar ook MET het kind te kijken

Wat fijn dat met TOP dossier de instemming van ouders digitaal geregeld wordt en dat TOP dossier voldoet aan de privacywet

We hebben hele mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 gebruiken alle basisscholen TOP dossier voor extra ondersteuning voor de individuele leerling. Op de S(B)O-scholen worden stappen gezet om dit ook te gaan doen.
Door het gebruik van TOP dossier is de driehoek leerling-ouder-leerkracht versterkt en wordt ook de input van het kind en de ouders in het plan meegenomen. We zien zelfs een toename in de deelname van leerlingen aan een MDO.

De toewijzingscommissie krijgt bijna alleen maar aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring via TOP dossier. Toch worden er nog te veel documenten ernaast bijgevoegd, omdat de resultaten van die documenten niet helder genoeg verwerkt worden in het TOP dossier. Hier willen we in schooljaar 2018-2019 extra aandacht aan besteden.

Verder is uit de trainingen gebleken dat door sommige scholen nog onveiligheid gevoeld over het invullen van bevorderende en belemmerende factoren van de groep en de school. Hier worden nog vaak factoren ingevuld die over het kind gaan, in plaats van over de leerkracht of de school. Ook dit nemen we mee als actiepunt voor volgend schooljaar.

Reacties

2 reacties, meest recent: 16 mei 2018
  • De invoering van Topdossier was gericht op het versterken van de ondersteuningskracht van scholen. De nu gegeven informatie geeft uitsluitend informatie over praktische, gebruikersvragen over de software an sich en geen informatie over het proces of het resultaat van de invoering.

  • Klopt! Deze informatie zal nog aangevuld worden.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.