Nieuwsberichten

TOP-dossier voor passend onderwijs in het nieuws op leraar.nl

  • nov 2017
  • PPO-NK
  • 1515

TOP: Totaal Ontwikkel Plan

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) heeft een digitaal groeidocument geïnitieerd: het TOP-dossier. Hierin staat het kind en zijn of haar ontwikkeling centraal. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig, zowel op het gebied van zorg, als op het gebied van onderwijs. Daar zijn leerkrachten, intern begeleiders, deskundigen en uiteraard ouders bij betrokken. Hoe prettig is het als zij allemaal hetzelfde dossier kunnen inzien en samenwerken om kinderen verder te helpen? Directeur Astrid Ottenheym vertelt over het Totaal Ontwikkel Plan op het platform leraar.nl.

Minder werkdruk en betrokken ouders

Voor leerkrachten en begeleiders neemt de werkdruk af doordat iedereen in één TOP-dossier werkt. Ook voor ouders is het gebruikersvriendelijk hulpmiddel: zij kijken mee in het digitale groeidocument en worden betrokken in alle beslissingen.

Eén kind, één plan

Astrid Ottenheym, directeur PPO-NK: ‘Wij willen veel meer de focus leggen op het plan dat nodig is om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. Dat doen we in een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen: leerkrachten, deskundigen, IB’ers, de ouders en het kind zelf. En dat leggen we kort en krachtig vast in het TOP-dossier.’ Lees het hele artikel hier.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Trefwoorden

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.