Beleidsdocumenten

Procedure overstap po-vo 2019 - 2020

  • nov 2017
  • secretariaat PPO-NK
  • ·
  • Aangepast 17 okt
  • 7
  • 5773

De POVO-procedure is vastgelegd in de volgende documenten:

1. Procedure overstap po-vo

In dit document zijn alle afspraken rond de overstapprocedure POVO Noord-Kennemerland opgenomen en toegelicht.

2. Draaiboek planning en procedure overstap po-vo 2019-2020

In dit draaiboek is stap voor stap beschreven wat wanneer moet worden gedaan en door wie. Tevens is een korte toelichting gegeven bij iedere stap.

3. Formulier warme overdracht voor de overstap po-vo

Dit formulier wordt door de basisschool ingevuld en via Overstapservice Onderwijs (OSO) aan de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. Het dient vooral als basis voor het warme overdrachtsgesprek.

4. Advieswijzer voor plaatsing in het vo, inclusief plaatsingsmatrix

Dit document is bedoeld als handreiking voor de basisschool bij het opstellen van het advies voor een leerling.

5A. Procedure aanmelding vo/vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Dit document beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, alsmede de procedure voor de overstap van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften naar het voortgezet speciaal onderwijs.

5B. Stroomschema aanmelding leerlingen PO-SBaO-SO naar VO-VSO

In dit stroomschema worden de routes voor deze leerlingen schematisch weergegeven.

6. Stroomschema procedure overstap po-vo 2019-2020

Dit stroomschema geeft (uitgeprint op A3) in één oogopslag de gehele procedure weer en loodst de basisschool door het hele proces heen middels ja/nee vragen.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.