Nieuwsberichten

Marc Dullaert aanwezig bij thuiszittersoverleg

  • okt 2017
  • secretariaat PPO-NK
  • 1530

Op maandag 16 oktober was Marc Dullaert, aanjager van het thuiszitterspact en voormalig kinderombudsman, in onze regio.
‘s Middags opende hij de KanZklas op de Montessori-school in Heerhugowaard. Kort daarvoor nam hij deel aan het overleg over het thuiszitterspact. Directeur Astrid Ottenheym vertelt over de thuiszitters in onze regio en het overleg met Marc Dullaert.

‘Als samenwerkingsverband willen we uiteraard zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen thuiszitten. We willen juist dat ze naar school gaan,’ vertelt Astrid. ‘Daarom werken we samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de vijf gemeenten in Noord-Kennemerland in het thuiszitterspact.’

‘Alle partijen hebben de ambitie uitgesproken dat thuiszitten geen optie is. In 2020 willen we dat geen enkel kind en geen enkele jongere langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Daarover hebben we samen afspraken gemaakt. Ons uitgangspunt? Het leerrecht van ieder kind. Het (belang van het) kind staat centraal. Marc Dullaert kwam bij ons langs om te kijken hoe het gaat. Eerst bezocht hij de vier grote steden en nu is het
G32-stedennetwerk aan de beurt. Alkmaar hoort daarbij.’

Hoeveel thuiszitters zijn er momenteel in Noord-Kennemerland?

‘In Noord-Kennemerland waren op het laatste meetmoment (oktober 2017) zes thuiszitters in het primair onderwijs. Het aantal varieert. Alles hierover is terug te lezen in onze trimesterrapportage. In de meeste gevallen gaat het om kinderen die van de jeugdarts een vrijstelling hebben gekregen en geen onderwijs meer hoeven te volgen. Het thuiszitterspact gaat liever uit van leerrecht in plaats van leerplicht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook die kinderen weer naar school kunnen gaan en de juiste zorg of ondersteuning krijgen? Daar komt veel bij kijken.’

Wat vond Marc Dullaert van het thuiszitterspact Noord-Kennemerland?

‘Het was een zeer prettig overleg. Marc was enthousiast over het feit dat we de samenwerking met de gemeenten en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs opzoeken. Hij prees onze openheid, gezamenlijke agenda, en onze gezamenlijke werkafspraken. Ook is hij groot voorstander van passende zorg, passende opvoeding en passend onderwijs voor ieder kind. En om dat voor elkaar te krijgen moet je juist samenwerken met de gemeente, ouders, begeleiders en scholen.’

Wat doet PPO-NK om het aantal (dreigende) thuiszitters terug te dringen?

‘Wij nemen niet alleen deel aan het thuiszitterspact, maar hebben ook sinds 2015 de netwerkgroep thuiszitters opgericht. In de groep zetten we in op preventie: problemen bij kinderen signaleren en bespreekbaar maken. Daar hebben we ouders en leerkrachten bij nodig. Onze consulenten helpen ouders, docenten, intern begeleiders en scholen als ze vragen hebben over hun kind of over leerlingen die dreigen uit te vallen. Ook bieden we trajecten op maat voor kinderen die thuiszitten. Daarin werken we altijd naar het onderwijs toe. Wat kunnen we doen om die kinderen passend onderwijs te bieden? Daar blijven we op inzetten!’

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.