Groeidocument

  • apr 2016
  • PPO-NK Community Support
  • 1220
Onze Werkwijze

Het groeidocument is een werkdocument dat de school en leerkracht praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het groeidocument.

Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het groeidocument – vanuit de gedachte: één kind, één plan.

Doelen van het groeidocument

Het groeidocument…

  • … geeft een goed beeld van de ontwikkeling en behoeften van een leerling, én van de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, school en ouders.
  • … is gespreksleidraad bij de bespreking van de leerling in het multidisciplinair overleg (MDO).
  • … bevat, indien aan de orde, het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
  • … biedt eenduidigheid en onderbouwing van vervolgstappen.
  • … biedt mogelijkheden om met externe jeugdhulpverleners en voortgezet onderwijs samen te werken – één kind, één plan.

Trefwoorden