Blader door bijdragen

Gisteren

Nieuwkomers

Richtlijn signaleren traumagerelateerde problemen

 • gisteren
 • Mireille Koeleveld
 • 4
 • 3

In de bijlagen de Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen. De richtlijn gaat in op het begrip ’ingrijpende gebeurtenissen’, en op normale en zorgwekkende reacties na een ingrijpende gebeurtenis. Er worden aanbevelingen in gedaan voor de ondersteuning van de jeugdige na een ingrijpende gebeurtenis, door ouders, school en andere professionals. Daarnaast beschrijft de richtlijn wanneer deze reacties traumagerelateerde problemen word...

Eerder deze week

Maandbericht Oktober 2021

 • 25 okt
 • PPO-NK
 • 9

Maandbericht – Oktober Beste lezer, De scholen zijn weer begonnen en de corona maatregelen zijn gelukkig weer versoepeld. Er is weer zin en ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. In dit maandbericht weer een compilatie van lezenswaardige onderwerpen en wetenswaardigheden binnen ons samenwerkingsverband. Wij wensen je veel leesplezier. Agenda november 1 november Onderwijs ...

(Hoog)begaafdheid

Oudercafé 16 november!

 • 24 okt
 • Richelle de Deugd
 • 1
 • 20

Een oudercafé georganiseerd vanuit het steunpunt van het samenwerkingsverband, voor alle ouders uit het samenwerkingsverband. Zie de bijlage voor de inhoud.

executieve functies op de Hasselbraam

 • 24 okt
 • Olivia Bovenkerk
 • 30

Na de 0 meting en de webinar door Annetta Klaassen wil O.B.S de Hasselbraam op de volgende manier met de effectieve functies verder gaan: De nulmeting wordt binnekort besproken in een teamvergadering. Met elkaar wordt gekeken waar de aandachtspunten liggen. Wat weten we er al van en waar willen we nog meer de nadruk op leggen? Welke executieve functies behoeven meer aandacht en hoe gaan we onze kennis verbreden? N.a.v. dit teamoverleg wordt er...

Studiemiddag HB: Executieve functies & Overgang PO-VO

 • 24 sep
 • Susan den Otter
 • 10
 • 331
Susan den Otter:Onderstaand de handouts van de studiemiddag executieve functies en overgang PO-VO: Executieve functies: https://prezi.com/view/l38onNGzOUW7AIu2cryP/ Overgang PO-VO (zie bijlage)

Eerder

Nieuwsberichten

Online informatiebijeenkomsten Centrale Warme Overdracht (CWO)

 • 15 okt
 • secretariaat PPO-NK
 • 50

De online informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden op: 24 januari van 15.30 tot 17.30 uur 27 januari van 15.30 tot 17.30 uur Meer info volgt t.z.t.

Opbrengst MAO Dialoog#7 - Hoogbegaafdheid

 • 15 okt
 • PPO-NK
 • 30

Dialoog #7 – Er is meer mogelijk dan je denkt In de zevende dialoogsessie Met Andere Ogen op 13 oktober 2021 in en vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam keken we door de ogen van ‘hoogbegaafden’. De term riep meteen al weerstand op: ‘hoogbegaafd’ klinkt toch een beetje als: ‘ik ben beter dan een ander’. De ‘hoogbegaafden’ aan tafel voelden zich dan ook ongemakkelijk met hun label. ‘Anders’ zijn ze wel. Ze behoren tot een kleine minderhe...

Nieuwsberichten

OJ Congres - 'Inclusie: het recht van waardigheid van kinderen' - ma. 1 november 2021

 • 14 okt
 • PPO-NK
 • 31

Het Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp op maandag 1 november 2021 heeft als thema: 'Inclusie: het recht van waardigheid van kinderen' Inclusie gaat niet alleen maar over inclusief onderwijs. Inclusie betekent erbij horen, een sterke basisbehoefte van de mens. Een noodzakelijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Inclusie gaat ook over de samenwerking rondom het kind. Het gaat over de ondersteunende context, over ver...

Nieuwsberichten

MAO- Special Hoogbegaafdheid

 • 7 okt
 • PPO-NK
 • 1
 • 74

In deze MAO-special wordt aandacht gevraagd voor kinderen die hoogbegaafd zijn en die niet altijd het onderwijs krijgen dat hen tot bloei brengt. In 6 portretten zien we hoeveel impact het op je welbevinden en ontwikkeling heeft als je niet gehoord, gezien, begrepen en erkend wordt. De verhalen laten zien dat hoogbegaafdheid meer is dan een IQ van 130 en hoger. Er zijn grote verschillen tussen hoogbegaafden, verschillen in talenten, persoonli...

Nieuwsberichten

Interview - Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken - 3 wethouders in gesprek over de Gelijke Kansen Alliantie

 • 28 sep
 • PPO-NK
 • 1
 • 109

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, de school en de leefomgeving. Dit keer een interview met de wethouders van Alkmaar, Almere, Heerlen. Drie steden met een eigen verhaal en identiteit, maar met een gedeelde uitdaging op het g...

Digitale checklist HBwijzer PO

 • 24 sep
 • Susan den Otter
 • 3
 • 113

Zeer handige checklist van het SLO waarop in detail de belangrijkste aandachtspunten staan voor basisscholen op het gebied van hoogbegaafdheid. Helpt om beleid inzichtelijk & concreet te maken voor bijvoorbeeld collega's.

Nieuwsberichten

Week van Inclusief Onderwijs - 27 september - 1 oktober 2021

 • 22 sep
 • PPO-NK
 • 98

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot e...