Blader door bijdragen

Eerder deze week

 • 16 mei
 • PPO-NK
 • 19

Oudersteunpunt.nl Sinds 2019 dé plek waar ouders informatie kunnen vinden over alles wat te maken heeft met passend onderwijs en extra ondersteuning voor hun kinderen. Waar ouders elkaar ontmoeten, sparren en verbinding maken. Nieuw is het buddyproject: een palet aan ervaringen, erkenning en herkenning. In het leven geroepen voor ouders die willen praten met andere ervaringsdeskundigen. “Hoe fijn is het als je met andere ouders in g...

Mooi blog over 'het zijn van een ouder van een hoogbegaafd kind'

 • 15 mei
 • Richelle de Deugd
 • 31
Mooi blog over 'het zijn van een ouder van een hoogbegaafd kind'

Wanneer de eerste steen valt: ouder zijn van een hoogbegaafd kind — Your Evolving Self

https://www.yourevolvingself.nl/blog/wanneer-de...

Ontdekken dat je kind hoogbegaafd is, is vaak als de eerste dominosteen die valt. Een reeks gebeu...

(Hoog)begaafdheid

Eerder

 • 13 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 67

We hebben in Dijk en Waard twee praktijkklassen, één in Langedijk (Hands-On) en één in Heerhugowaard (8CoolTools). Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar (een) nieuwe begeleider(s) voor de groepen. Zowel in Langedijk als in Heerhugowaard zijn twee groepen. Een groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen. Bekijk de vacature tekst voor meer informatie en reageer voor 26 mei 2022. De gesprekken vinden op 7 of 9 juni plaats

Nieuwsberichten
 • 12 mei
 • PPO-NK
 • 13

Onderstaande tabel toont het percentage leerlingen dat binnen het samenwerkingsverband van school/schoolsoort is veranderd gedurende het schooljaar. Verplaatsingen van leerlingen naar schooltype ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Verplaatsingen van bao naar een andere bao school Onderstaande tabel toont het percentage bao leerlingen dat is veranderd naar een andere bao school t.o.v. het afgelopen schooljaar. Het percentage van het...

Samen voor kwaliteit 2021-2022
 • 12 mei
 • Mireille Koeleveld
 • 40

In onderstaande link vind je de nieuwe inhoudelijke leerlijnen voor eerstejaars nieuwkomers. Met deze leerlijnen voor nieuwkomers kun je een leerroute samenstellen die rekening houdt met de kennis, vaardigheden én behoeftes van elke leerling. Zo zorg je voor een zo goed mogelijke aansluiting bij leeftijdsgenoten in de reguliere klas. https://www.lowan.nl/po/leerlijnen/

Nieuwkomers
 • 11 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 39

Kunnen zorgboerderijen van betekenis zijn voor leerlingen die in het onderwijs dreigen uit te vallen ? In het PO-magazine van april staat een mooi artikel over de resultaten van verkennend onderzoek naar de werkzame elementen en resultaten van onderwijs-zorgprogramma's op zorgboerderijen. Lees hier het hele artikel.

 • 11 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 34

Gesprekken over inclusief onderwijs vinden momenteel overal in het land plaats. Sanne Spiero organiseert en begeleidt vanuit Sardes veel van deze gesprekken. In het PO magazine van april presenteert zijn haar visie op inclusief onderwijs en geeft zij tips voor het voeren van een goed gesprek hierover.

 • 10 mei
 • Susan den Otter
 • 2
 • 41

Deze opleiding bieden wij vanuit het samenwerkingsverband aan. Ons streven is dat er in ieder werkgebied, van één locatie 3 medewerkers worden opgeleid tot expert op het gebied van HB en het jonge kind; 1 pedagogisch medewerker bij de peuters, 1 leerkracht van groep 1 - 2 en 1 leerkracht van groep 3. De opgeleide locatiemedewerkers vormen ook een netwerk onderling, om met elkaar een nog steviger fundament te creëren. De opleiding zal starte...

 • 10 mei
 • Susan den Otter
 • 2
 • 148

Deze opleiding bieden wij vanuit het samenwerkingsverband aan. Ons streven is dat er in ieder werkgebied, van één locatie 3 medewerkers worden opgeleid tot expert op het gebied van HB en het jonge kind; 1 pedagogisch medewerker bij de peuters, 1 leerkracht van groep 1 - 2 en 1 leerkracht van groep 3. De opgeleide locatiemedewerkers vormen ook een netwerk onderling, om met elkaar een nog steviger fundament te creëren. De opleiding zal starte...

 • 21 apr
 • PPO-NK
 • 70

Eind maart heeft de stuurgroep van Met ander ogen besloten om Met Andere Ogen in de vorm van een inclusief netwerk voort te zetten. Dit netwerk bundelt de lokale en regionale praktijk van samenwerking tussen onderwijs, zorg, jeugd en ouders met als doel ontwikkelkansen van kinderen te versterken. De stuurgroep volgt hiermee in grote lijnen het advies dat de huidige programmanager in opdracht van de stuurgroep heeft geschreven. Concreet beteke...

Nieuwsberichten
 • 15 apr
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 104

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt veel waarde gehecht aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. Toetsing naar de individuele capaciteiten kan onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies. Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerli...

Beleidsdocumenten
 • 15 apr
 • Yvonne Vellinga
 • 69

Met ingang van 15 april 2022 staat de site van onze netwerkgroep niet meer in een besloten omgeving. Vanaf nu kunnen alle geïnteresseerden de interactieve site bekijken en zich aanmelden voor bijeenkomsten van de buitenkring zonder dat ze verplicht lid moeten worden van deze netwerkgroep. Deze ontwikkeling past bij de doelstelling van de buitenkring waarbij kennisdeling van mooie voorbeelden centraal staat. En dus toegankelijk moet zijn voor i...

Samen leren leven (NWG)
 • 14 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 86

Gelijktijdig met de presentatie van De Staat van het Onderwijs 2022 presenteert Ouders en Onderwijs de Staat van de Ouder 2022. Dit jaar helemaal over de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is een moment, waarop ouders en hun kinderen tegen praktische vragen en problemen aanlopen. We vroegen ouders naar hun mening. En wat blijkt? Er is nog behoorlijk wat te verbeteren als het gaat om het schooladvies en de eindtoets. Daarnaast e...

Nieuwsberichten
 • 14 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 57

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Aan de hand van de feiten en cijfers, toont de inspectie de meerjarige ontwikkelingen en resultaten en signaleren verbanden en oorzaken. De presentie van het rapport vond dit jaar plaats op 13 april, de werkconferentie vindt plaats op 11 mei. In de tussenliggende periode kan het onderwijsveld met elkaar in gesprek tijdens de onderwijsestafette. Bekijk hier de prese...

Nieuwsberichten
 • 14 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 142

In onze regio is er een samenwerking tussen de regionale schoolbesturen en gemeenten om de opvang, begeleiding en onderwijs van de Oekraïense kinderen zo optimaal en vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom wordt er een centrale regionale personele werving opgezet voor de verschillende taal- opvanglocaties in de regio Noord-Kennemerland voor het primair onderwijs. Wij zoeken onderwijs (ondersteunend) personeel die voor minimaal één dag per week...

Nieuwsberichten
 • 12 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 71

Gemeente Alkmaar, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar zetten in de periode 2021-2024 hun samenwerking voort met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de samenwerking, die is vastgelegd in een Gelijke Kansen Agenda, is kansengelijkheid te bevorderen en talent maximaal te ontwikkelen. Wethouder onderwijs E.C. Konijn-Vermaas: “We ...

Nieuwsberichten
 • 12 apr
 • Marja Koelstra
 • 39

Mijn eindpresentatie is op papier. Jullie zien het morgen en ik zal dat wat ik wil aangeven later onder woorden brengen, het bruist nu alleen nog in mijn hoofd