Blader door groep

NRO Training - Directie en IB

NRO Training - Directie en IB

 • status: besloten
 • gestart op: 9 jul
 • 6 leden
 • 5 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over de NRO training voor directie en intern begeleiders: Meervoudig perspectiefname; leren over omgaan met lastig gedrag.

Community Voorbeeldgroep

Community Voorbeeldgroep

 • status: besloten
 • gestart op: jun 2017
 • 5 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep gaat over Community Support en is opgezet voor Community Managers. Hierin worden handige voorbeelden verzameld om op andere plekken in de werkplaats te gebruiken.

NRO Perspectief

NRO Perspectief

 • status: besloten
 • gestart op: jun 2019
 • 26 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Pauline van Eck (Oberon)

Titel onderzoek: Perspectief van leerkrachten in het omgaan met leerlinggedrag in de klas Meerdere samenwerkingsverbanden passend onderwijs zien een groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar speciaal onderwijs vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. Het gaat om situaties waarin oorzaken worden toegeschreven aan interne kindfactoren en leerkrachten handelingsverlegenheid ervaren. Door leerkrachten andere perspectieven dan het eigen perspectief te laten innemen (kind/ouder/zorgprofessional) kan een beter begrip ontstaan van leerlinggedrag, wat nieuwe aanknopingspunten voor leerkrachthandelen kan opleveren en een negatieve interactiespiraal kan voorkomen. In dit onderzoek wordt op dertig reguliere basisscholen gekeken welke methodieken voor meervoudige perspectiefname toepasbaar zijn bij leerkrachten, hoe deze het beste kunnen worden ingezet en op welke wijze dit het leerkrachthandelen kan versterken.

Over Ons

Over Ons

 • status: redactie
 • gestart op: apr 2016
 • 4 leden
 • 4 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep gaat over...

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2017
 • 14 leden
 • 4 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, manuela de Bruijne

Deze groep gaat over de samenwerking tussen onderwijs en zorg tussen gemeentes en het samenwerkingsverband.

19-20 JV - Kwaliteit

19-20 JV - Kwaliteit

 • status: besloten
 • gestart op: 26 mei
 • 4 leden
 • 5 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over...

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling

 • status: aangepast, besloten
 • gestart op: mei 2017
 • 12 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerders: Nienke Sijm, Gerard Steenhof, PPO-NK

Deze netwerkgroep gaat over het ontwikkelen van tools voor een vroegtijdige signalering van motorische problematiek bij de leerlingen in de basisschool.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 • status: redactie
 • gestart op: jun 2017
 • 2 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerders: Nienke Sijm, PPO-NK

In deze groep leest u het jaarverslag van 2016.

Kwaliteitsmonitoring (NWG)

Kwaliteitsmonitoring (NWG)

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2017
 • 6 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

De netwerkgroep monitoring ondersteunt de activiteiten van de transformatie agenda met gerichte data als onderdeel van de meet- en verbetercyclus en is ondersteunend, op basis van data-analyse, aan de activiteiten van de netwerkgroepen, en stimuleert pro-actieve beleidsvoering.

OZA Ronduit-Parlan SO/VO

OZA Ronduit-Parlan SO/VO

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2017
 • 4 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Komen tot een voorstel hoe op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen op de locaties Hhw en Alkmaar een (onderwijs-zorg) programma ingericht zou kunnen worden.

2017-2018 Jaarverslag

2017-2018 Jaarverslag

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: okt 2018
 • 9 leden
 • 1 bijdrage

Groepsbeheerder: PPO-NK

Binnen deze groep worden alle inspanningen van PPO-NK voor een perspectief voor ieder kind in 2017-2018 vastgelegd.

Thuiszitters (NWG)

Thuiszitters (NWG)

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 11 leden
 • 2 bijdragen

Groepsbeheerders: Kristel Hoogeveen- de Wit, PPO-NK

In deze groep zal informatie en afspraken rondom de werkgroep Thuiszitters worden vermeld.

Impulsklas

Impulsklas

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2018
 • 14 leden
 • 3 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Viola Kok

Aan de slag met gedrag. Deze groep biedt meer informatie over de Impulsklas binnen samenwerkingsverband PPO-NK.

Filter

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.