Blader door groep

Werkgebieden (NWG)

Werkgebieden (NWG)

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 12 leden
 • 11 bijdragen

Groepsbeheerders: Gerard Steenhof, PPO-NK

In schooljaar 2016-2017 wordt 100% van het budget extra ondersteuning niveau 2 -3 verdeeld over de acht werkgebieden. Naast financiële middelen blijft de inzet van ambulante begeleiding als extra ondersteuning gehandhaafd. Om het proces goed te laten verlopen heeft de werkgroep werkgebieden een werkwijze ontwikkeld. De werkgroep is zo samengesteld dat het een brede vertegenwoordiging van schoolbesturen, SWV en functies heeft. De werkgroep zal de komende jaren de ontwikkelingen nauw monitoren en daar waar nodig jaarlijks verbeteringen in het proces aanbrengen.

Jaarverslag 18|19 Toekomst

Jaarverslag 18|19 Toekomst

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: jun 2019
 • 5 leden
 • 13 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep is onderdeel van het jaarverslag. Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen. Allereerst schetsen we kort de situatie in cijfers. Daarna bespreken we vier beleidsthema’s: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht.

Communicatie PPO-NK

Communicatie PPO-NK

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2017
 • 6 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over alle externe communicatie rondom het samenwerkingsverband.

MR

MR

 • status: besloten
 • gestart op: apr 2016
 • 9 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: Aafke Pinedo, PPO-NK

Deze groep gaat over de medezeggenschapsraad PPO-NK

M&O

M&O

 • status: besloten
 • gestart op: mei 2018
 • 4 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze besloten groep is bedoeld voor het M&O team van PPO-NK.

Ondersteuning (oudersteunpunt)

Ondersteuning (oudersteunpunt)

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: okt 2018
 • 11 leden
 • 13 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep gaat over is onderdeel van het oudersteunpunt.

Ouders

Ouders

 • status: redactie
 • gestart op: feb 2016
 • 5 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, Astrid Ottenheym MLE/ME, PPO-NK

In deze groep staat basisinformatie voor ouders.

Professionals

Professionals

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: apr 2016
 • 4 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep is voor professionals binnen passend onderwijs.

Zorgen (oudersteunpunt)

Zorgen (oudersteunpunt)

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: sep 2018
 • 13 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Als ouder ken je je kind het beste en wil je het beste voor je kind. Soms maak je je zorgen. Met mensen praten helpt goed om je gedachten te verhelderen en met een andere blik naar de situatie te kijken.

Samen leren leven (NWG)

Samen leren leven (NWG)

 • status: publiek
 • gestart op: 10 mrt
 • 8 leden
 • 8 bijdragen

Groepsbeheerders: Leontien van der Leeden, Yvonne Vellinga, PPO-NK

Het doel van de netwerkgroep "Samen leren leven; ieder kind is welkom en doet mee! is gericht op de uitdaging om voor ieder kind een passende onderwijsplek en passende zorg te organiseren. Grote waarde wordt gehecht aan het Samen te Vertrekken, Samen op te trekken en Samen te wérken aan een inclusieve samenleving.

19-20 JV - Toekomst

19-20 JV - Toekomst

 • status: besloten
 • gestart op: 26 mei
 • 3 leden
 • 12 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 3 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

In deze groep staan veel gestelde vragen over passend onderwijs

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

Jaarverslag 18|19 - Kwaliteit

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: jun 2019
 • 5 leden
 • 6 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep is onderdeel van het jaarverslag 2018|2019.

TLV's Piramide

TLV's Piramide

 • status: besloten
 • gestart op: jan 2018
 • 7 leden
 • 7 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Gerard Steenhof

Deze groep gaat over...

PO-VO (NWG)

PO-VO (NWG)

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 6 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerders: Aafke Pinedo, PPO-NK

Deze groep gaat over... Stroomlijning overgang PO-VO. 10-14 activeren.

In gesprek (Oudersteunpunt)

In gesprek (Oudersteunpunt)

 • status: redactie
 • gestart op: mei 2019
 • 5 leden
 • 9 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Het gesprek over passend onderwijs voor je kind is een zoekproces. Veel mensen zijn daarbij betrokken: jij als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, de schooldirecteur en de onderwijsconsulent van het netwerk passend onderwijs.

Ik maak verschil voor ons

Ik maak verschil voor ons

 • status: publiek
 • gestart op: aug 2019
 • 6 leden
 • 7 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over de werkconferentie 'Ik maak verschil voor ons' op 11 november 2019. Hier is alle informatie te vinden: het programma, de sprekers, locatie etc.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.