Blader door groep
DENKTANK

DENKTANK

 • status: besloten
 • gestart op: apr 2020
 • 8 leden
 • 19 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Gerben Zonneveld

De DENKTANK is een organisatie van adviseurs, wetenschappers of commentatoren die zich in een bepaald onderwerp verdiepen en daarover publiceren. DENKTANKS focussen op problemen, wordt gevoed vanuit de organisatie en formuleren adviezen over mogelijke oplossingen (BRON: Wikipedia).

Hoe werkt de community?

Hoe werkt de community?

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: mei 2016
 • 2 leden
 • 27 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

In deze groep staan tutorials en tips en trucs voor het werken met de PPO-NK community.

Inclusieondersteuner

Inclusieondersteuner

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: sep 2016
 • 37 leden
 • 17 bijdragen

Groepsbeheerders: Gerard Steenhof, Regien Looijen, PPO-NK, manuela de Bruijne, Gerben Zonneveld

Dit is de werkplaats van de inclusieondersteuner (voorheen ambulant begeleider) Door middel van een korte omschrijving stellen ze zich voor en krijg je zicht op de expertise van de medewerkers. Het inzetten in de basisschool gebeurt via de consulenten en valt onder een arrangement in natura.

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: mei 2020
 • 4 leden
 • 28 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

In deze verklarende woordenlijst vind je alle veelgebruikte begrippen in 'passend onderwijs land' met hun betekenis erachter.

Netwerkgroep HB

Netwerkgroep HB

 • status: besloten
 • gestart op: sep 2020
 • 9 leden
 • 23 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Fraukje Selen

Deze groep gaat over .....

Innovatie Gedrag

Innovatie Gedrag

 • status: besloten
 • gestart op: okt 2017
 • 6 leden
 • 15 bijdragen

Groepsbeheerder: Saapke Wakker

Doel van de groep: Uitwisseling documenten en chat.

Communicatie LPO

Communicatie LPO

 • status: besloten
 • gestart op: apr 2017
 • 8 leden
 • 17 bijdragen

Groepsbeheerders: Astrid Ottenheym MLE/ME, PPO-NK Community Support, secretariaat PPO-NK, PPO-NK

Deze groep gaat over...

NRO Training - Bestuurders

NRO Training - Bestuurders

 • status: besloten
 • gestart op: jul 2020
 • 15 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Hartger Wassink, Femmy Wolthuis | femmy@eduwijs.com, Linda Maan, Fraukje Selen

Deze groep gaat over de NRO training voor bestuurders: Meervoudig perspectiefname; leren over omgaan met lastig gedrag.

Corona-hulplijn

Corona-hulplijn

 • status: publiek
 • gestart op: mrt 2020
 • 2 leden
 • 19 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over alles wat je moet weten nu de kinderen thuis onderwijs krijgen vanwege het corona virus. We zetten al onze nieuwsberichten op een rij, delen onze werkwijzen en geven handige tips voor thuis.

Werkgebieden (NWG)

Werkgebieden (NWG)

 • status: besloten
 • gestart op: feb 2016
 • 12 leden
 • 17 bijdragen

Groepsbeheerders: Gerard Steenhof, PPO-NK

In schooljaar 2016-2017 wordt 100% van het budget extra ondersteuning niveau 2 -3 verdeeld over de acht werkgebieden. Naast financiële middelen blijft de inzet van ambulante begeleiding als extra ondersteuning gehandhaafd. Om het proces goed te laten verlopen heeft de werkgroep werkgebieden een werkwijze ontwikkeld. De werkgroep is zo samengesteld dat het een brede vertegenwoordiging van schoolbesturen, SWV en functies heeft. De werkgroep zal de komende jaren de ontwikkelingen nauw monitoren en daar waar nodig jaarlijks verbeteringen in het proces aanbrengen.

Integrale aanpak O & Z

Integrale aanpak O & Z

 • status: besloten
 • gestart op: mrt 2017
 • 35 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerders: Regien Looijen, PPO-NK

Deze groep gaat over de Integrale aanpak onderwijs en zorg. We zijn samen in werk/leerbijeenkomsten de mogelijkheden aan het verkennen en aan het uitwerken.

Jaarverslag 18|19 - Toekomst

Jaarverslag 18|19 - Toekomst

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: jun 2019
 • 5 leden
 • 13 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK

Deze groep is onderdeel van het jaarverslag. Als samenwerkingsverband doen we wat nodig is om voor ieder kind passend onderwijs te garanderen. Allereerst schetsen we kort de situatie in cijfers. Daarna bespreken we vier beleidsthema’s: professionaliseringsmodel, innovatie & ontwikkeling, lokaal anticiperen en preventiekracht.

Communicatie PPO-NK

Communicatie PPO-NK

 • status: besloten
 • gestart op: nov 2017
 • 6 leden
 • 14 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze groep gaat over alle externe communicatie rondom het samenwerkingsverband.

OPR (besloten)

OPR (besloten)

 • status: besloten
 • gestart op: 3 dec
 • 10 leden
 • 13 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK, Kristel Hoogeveen- de Wit, Sara Madder

Besloten pagina voor leden van de OPR - Ondersteuningsplanraad In de ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Ouders

Ouders

 • status: redactie
 • gestart op: feb 2016
 • 5 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, Astrid Ottenheym MLE/ME, PPO-NK

In deze groep staat basisinformatie voor ouders.

Oudersteunpunt

Oudersteunpunt

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: sep 2018
 • 17 leden
 • 11 bijdragen

Groepsbeheerders: PPO-NK Community Support, PPO-NK, Eva Schmidt-Cnossen

Deze groep is de homepagina van het oudersteunpunt.

M&O

M&O

 • status: besloten
 • gestart op: mei 2018
 • 4 leden
 • 10 bijdragen

Groepsbeheerder: PPO-NK

Deze besloten groep is bedoeld voor het M&O team van PPO-NK.

Filter

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.