Samen een succes maken van passend onderwijs

Wat zijn de resultaten van onze inzet? Deze pagina geeft een overzicht van alles wat we doen om kinderen perspectief te bieden.

Wat zijn de meest opvallende bevindingen dit schooljaar? We krijgen nu duidelijk bevestigd dat de werkgebieden meerwaarde hebben. Kinderen in Bergen hebben bijvoorbeeld andere ondersteuningsvragen dan kinderen in Alkmaar-Noord. In de werkgebieden spelen we in op lokale verschillen en de scholen bundelen hun krachten meer en meer. Verder zien we dat de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, niet gelijk verdeeld zijn over de scholen. We moeten dus goed kijken hoe we een dekkend netwerk van ondersteuning realiseren, zodat we elk kind bieden wat nodig is. Maatwerk is daarbij belangrijk.

De juiste dingen doen

Deze rapportage is een basis voor de lerende dialoog met collega’s en netwerkpartners. Iedereen krijgt hiermee een helder beeld van wat we doen, waarom we dat doen en welke middelen we daarbij inzetten. Doen we de juiste dingen? Wat kunnen we nog beter doen om kinderen, ouders en leerkrachten te ondersteunen? Om die vragen gaat het.
We actualiseren deze pagina zodra er nieuwe informatie is, met driejaarlijkse vaste momenten om perioden met elkaar te kunnen vergelijken.
We hanteren hiervoor de volgende perioden: 

  • augustus - november
  • december - maart
  • april - juli

Op deze drie momenten worden de rapportageonderdelen ook besproken in de werkgebieden, met de consulenten en de schoolbesturen.

Dialoog op alle niveaus

Input voor deze rapportageonderdelen komen van de scholen, de werkgebieden, consulenten passend onderwijs, ambulant begeleiders en netwerkgroepen. De belangrijkste trends komen in de rapportage. Over de resultaten gaan we in gesprek met schoolbesturen, gemeenten, werkgebieden, scholen en professionals. Zo blijven we samen scherp.

Hier vindt u trimesterrapportages voorafgaande aan 2017-2018.

Lokaal anticiperen

Passend onderwijs lokaal laten aansluiten door maatwerk en doelmatige inzet van ondersteuning en middelen.

Innovatie en ontwikkeling

Om een antwoord te kunnen blijven geven op alle toekomstige vragen en om een dekkend netwerk in onderwijs en ondersteuning te blijven realiseren.

Preventiekracht

Kinderen ontvangen in zo’n vroeg mogelijk stadium ondersteuning indien dat nodig is en leerkrachten worden hiervoor toegerust.


Werken als een netwerk

Investeren in de kwaliteit van de samenwerking om te voorkomen dat een kind tussen wal en schip valt. Uitgangspunt is eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de scholen voor hun leerlingen. 

Professionaliseringsmodel

Versterken van de ondersteuningscapaciteit van scholen - werkgebied - regio.

Ouders: motor voor ontwikkeling van hun kind

De regiefunctie van ouders erkennen en hen in positie brengen als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind, zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. 


Kwaliteitszorg

Meet-, deel-, spreek-, leer- & verbetercyclus: zichtbaar maken wat onzichtbaar is op alle niveaus om van te leren.