Eerder deze week

Eerder

 • 22 dec
 • secretariaat PPO-NK
 • 65

Helaas hebben wij moeten beslissen de bijeenkomsten op 17 en 20 januari 2022 over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te annuleren. In het licht van de huidige Corona maatregelen en restricties is het niet aannemelijk dat wij in januari fysiek bijeen kunnen komen. De werkgroep die deze bijeenkomsten organiseert zal op 24 januari opnieuw overleg voeren. Wij hopen dan meer perspectief te hebben en nie...

Nieuwsberichten
 • 16 dec
 • PPO-NK
 • 91

Belangrijk: Vanwege de huidige situatie rond corona vindt deze conferentie online plaats. De opening en de rondes met de verschillende parallelle sessies blijven onderdeel van de conferentie. Alleen de aanschuifsessies komen te vervallen. In de nieuwe opzet vindt de conferentie in de ochtend plaats van 9.30-13 uur. Er worden geen kosten gerekend voor deelname aan de online conferentie, inschrijven is nog mogelijk. Deelnemers die al ingeschreve...

Nieuwsberichten
 • 29 nov
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 107

Herinnering De overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen Uitnodiging voor twee bijeenkomsten voor HB specialisten van PO en VO in Noord-Kennemerland Maandag 17 januari in Heerhugowaard op het Han Fortmann College 14.30 uur - 17.30 uur of Donderdag 20 januari in Alkmaar op het Stedelijk Dalton College Alkmaar14.30 uur - 17.30 uur Aanleiding In de samenwerkingsverbanden in onze regio - PPO-NK en VO Noor...

Nieuwsberichten
 • 23 nov
 • PPO-NK
 • 98

Op 23 augustus j.l. heb je van ons een ‘save the date’ ontvangen voor de conferentie Samen Leren Leven. Een conferentie die de mogelijkheid biedt om in dialoog te gaan over onze ambitie Samen Leren Leven. Deze verder te verdiepen en geïnspireerd te raken door de betekenis die wij er samen aan kunnen geven. Aanwezigheid en onbevangen deelname is medebepalend voor het succes van de conferentie. We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven erb...

Nieuwsberichten
 • 19 nov
 • PPO-NK
 • 1
 • 110

Diversiteit en inclusie in het (cultuur)onderwijs Speciaal voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met cultuureducatie, organiseert Plein C op 10 december aanstaande: De Beweging Diversiteit en Inclusie staan hoog op de agenda binnen het (cultuur)onderwijs. We zetten ons met zijn allen in om cultuuronderwijs zo in te richten dat elk kind en elke jongere zich gehoord, gezien en betrokken voelt. Maar hoe pak je dit nou aan als kunstvakd...

Nieuwsberichten
 • 11 nov
 • PPO-NK
 • 85

Circa 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. De Week tegen Kindermishandeling is bedoeld om de aandacht te vestigen op de aard en de omvang van dat probleem. Het feit dat kindermishandeling soms dichterbij is dan mensen denken, is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling, van 15 tot en met 21 november. Dichterbij dan je denkt Het thema ‘... dichterbij dan je denkt’ roept op tot zelfrefl...

Nieuwsberichten
 • 4 nov
 • PPO-NK
 • 80

PABO INHOLLAND organiseert jaarlijks in november expertdagen voor haar leerlingen waarbij experts uit het werkgebied worden uitgenodigd als gastspreker. Dit jaar is het thema: 'Normaal is niet iedereen gelijk' Een mooie gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling voor studenten en professionals.

Nieuwsberichten
 • 4 nov
 • PPO-NK
 • 2
 • 176

Om het thuiszitten van leerlingen vaker te voorkomen en te verhelpen met een onderwijs-zorgarrangement, moet sneller erkend worden dat specialistische hulp nodig is. Dat schrijven de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun rapport Terug naar leren. Het komt nog te vaak voor dat scholen te laat starten met een onderwijs-zorgarrangement (oza) omdat leraren niet durven te erkennen dat ze handelingsverlegen zijn...

Nieuwsberichten
 • 3 nov
 • PPO-NK
 • 80

Bijeenkomst ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid Op 12 oktober 2021 vond eerste bijeenkomst werken aan aanwezigheid plaats. Na een welkomstwoord door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs volgde een presentatie door René Halberstad van Ingrado over de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Aansluitend vertelde Jasmijn van Iplens, ervaringsdeskundige ouder, over de rol van oud...

Nieuwsberichten
 • 3 nov
 • PPO-NK
 • 1
 • 122

Tijdens de behandeling van de Beleidsnota evaluatie passend onderwijs in november 2020 werd het belang van goede ondersteuning voor leerlingen en ouders over hun rechten, de plichten van de school en het aanbod in de regio benadrukt. Ons Oudersteunpunt van PPO-NK werd hierbij als ‘best practice’ genoemd. In de verbeteraanpak passend onderwijs werd dan ook aangekondigd dat elk samenwerkingsverband passend onderwijs aan het eind van het school...

Nieuwsberichten
 • 28 okt
 • PPO-NK
 • 78

Voor je ligt de Eindterm Met Andere Ogen Doen! Een pas op de plaats na de eerste programmaperiode van Met Andere Ogen I én inzicht in de bouwstenen voor het vervolg. Het essay dat onze huisschrijver Richard Stuivenberg heeft geschreven (zie hieronder) over de Met Andere Ogen Doen Dag, heeft de titel gekregen: De blik is gekanteld. Als dat betekent dat we ruimte hebben gemaakt om met andere ogen te kijken en te doen, dan klopt dat. We hebben o...

Nieuwsberichten
 • 15 okt
 • secretariaat PPO-NK
 • 122

De online informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden op: 24 januari van 15.30 tot 17.30 uur 27 januari van 15.30 tot 17.30 uur Meer info volgt t.z.t.

Nieuwsberichten
 • 14 okt
 • PPO-NK
 • 93

Het Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp op maandag 1 november 2021 heeft als thema: 'Inclusie: het recht van waardigheid van kinderen' Inclusie gaat niet alleen maar over inclusief onderwijs. Inclusie betekent erbij horen, een sterke basisbehoefte van de mens. Een noodzakelijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Inclusie gaat ook over de samenwerking rondom het kind. Het gaat over de ondersteunende context, over ver...

Nieuwsberichten
 • 7 okt
 • PPO-NK
 • 1
 • 203

In deze MAO-special wordt aandacht gevraagd voor kinderen die hoogbegaafd zijn en die niet altijd het onderwijs krijgen dat hen tot bloei brengt. In 6 portretten zien we hoeveel impact het op je welbevinden en ontwikkeling heeft als je niet gehoord, gezien, begrepen en erkend wordt. De verhalen laten zien dat hoogbegaafdheid meer is dan een IQ van 130 en hoger. Er zijn grote verschillen tussen hoogbegaafden, verschillen in talenten, persoonli...

Nieuwsberichten
 • 28 sep
 • PPO-NK
 • 1
 • 209

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, de school en de leefomgeving. Dit keer een interview met de wethouders van Alkmaar, Almere, Heerlen. Drie steden met een eigen verhaal en identiteit, maar met een gedeelde uitdaging op het g...

Nieuwsberichten
 • 22 sep
 • PPO-NK
 • 183

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot e...

Nieuwsberichten
 • 22 sep
 • PPO-NK
 • 2
 • 266

'Je betrekt een kind niet alleen vanwege zijn recht om gehoord te worden bij een besluit, maar ook om essentiële informatie te krijgen wie het kind is en wat zijn belangen zijn. Zonder die informatie van het kind zélf, kun je niet tot een goede afweging komen'. Dat was de boodschap van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op een symposium van Stichting onderwijsgeschillen van 16 september. Dat stond in het teken van participatierechten van ki...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 9 leden
 • 181 bijdragen