Eerder deze week

Nieuwsberichten

Inzet extra gelden nieuwkomerskinderen PO

 • 9 jun
 • PPO-NK
 • 30

Voor nieuwkomers zijn er naast de reguliere bekostiging extra financiële middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn: • Bijzondere bekostiging vanuit DUO Voor alle nieuwkomers t/m 4 jaar in Nederland • Extra middelen om corona-achterstanden aan te pakken • Middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs Deze gelden kunnen ingezet worden om de ontwikkeling van nieuwkomers te ondersteunen. Naast het inzetten van extra personeel om de nieuw...

Eerder

Nieuwsberichten

Canon speciaal & passend onderwijs

 • 2 jun
 • PPO-NK
 • 44

Canon speciaal & passend onderwijs Op dinsdag 1 juni is de digitale Canon speciaal & passend onderwijs gelanceerd en toegankelijk voor het brede publiek. De Canon bestaat uit 30 vensters die bij elkaar de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland in beeld brengen. Ze laten zien hoe het onderwijs voor mensen met zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of andersoortige beperkingen zich de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld. D...

Nieuwsberichten

Save the date - 17 juni 2021 MET ANDERE OGEN 5 Door de ogen van de ouders

 • 26 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 61

Tijdens deze vijfde dialoogavond gaat men in gesprek met ouders en ouderorganisaties om te kijken wat er nodig is om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hoe ziet de inclusieve samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd met het kind en de ouders eruit? Wat maakt het doen in de praktijk weerbarstig? Wat zijn de tips van ouders aan andere ouders en professionals? Hoe werken ouderorganisaties aan inclusieve samenwerking? Meld je hier ...

Nieuwsberichten

VERSLAG: Bijeenkomst voor ouders van hoog- en meerbegaafde kinderen.

 • 20 mei
 • PPO-NK
 • 108

Vanuit de netwerkgroep HB zijn een 3-tal ouderavonden georganiseerd voor ouders van meer- en hoogbegaafde kinderen. Er bleek veel behoefte te zijn aan zo’n avond, want de aanmeldingen kwamen in grote getalen binnen. De bijeenkomsten begonnen met een voorstelronde, waarbij de ouders gevraagd werd hun kind te omschrijven in twee kenmerken. Dit gaf een mooie opening tot een gesprek in de breakrooms. Na de breakrooms werd met elkaar gesproken over...

Nieuwsberichten

IN HET NIEUWS: Is hoogbegaafdheid een handicap?

 • 20 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 94

Is hoogbegaafdheid een handicap? Eind mei buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de vraag of onderwijsinstellingen zich mogelijk schuldig maken aan discriminatie. De stelling is dat hoogbegaafdheid als handicap geldt en scholen op die grond juridisch gedwongen kunnen worden onderwijs aan hoogbegaafden toe te passen. Onze directeur-bestuurder Astrid Ottenheym vindt het onlogisch bijzondere talenten als handicap te behandelen en...

Nieuwsberichten

Save the date - 9 juni Ouders in zicht - livestream 15:00-16:30 uur

 • 19 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 69

Schrijf je nu in voor de inspirerende middag waarin je ervaart hoe het is om op een oudergerichte manier met elkaar in gesprek te zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en professionals uit het basisonderwijs. Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar via het kind. Als leerkracht hoort het bij je werk om ook met ouders te spreken, bijvoorbeeld als je (leer/opvoed)problemen signaleert. Het overkomt iedereen dat je met de beste intenties he...

Nieuwsberichten

Consulent Alkmaar-Noord: Ellen Dijkstra-Rurup

 • 17 mei
 • PPO-NK
 • 79

Consulent Alkmaar-Noord: Ellen Dijkstra-Rurup Per 1 maart heeft de Haagse Ellen Dijkstra-Rurup het tijdelijke stokje overgenomen van consulent Kristel Hoogeveen – de Wit, die tot oktober 2021 sbo de Vlindertuin ondersteunt. Ellen is jarenlang als leerkracht en directeur werkzaam geweest in het basisonderwijs en sinds 2010 actief als (kinder)coach, gedragsspecialist en trainer. Nu gaat ze aan de slag als consulent in Alkmaar-Noord. “Toen i...

Nieuwsberichten

Netwerkregisseur PPO-NK: Gerben Zonneveld

 • 17 mei
 • PPO-NK
 • 72

Nieuwe netwerkregisseur PPO-NK: Gerben Zonneveld “In samenwerking kan iets ontstaan wat je alleen niet voor mogelijk had gehouden.” Eind maart is Gerben Zonneveld gestart als netwerkregisseur binnen PPO-NK. Hij volgt op interimbasis Fred de Wildt op, die in de rol van ISOB-basisschooldirecteur betrokken blijft bij onze organisatie. De 36-jarige Gerben heeft er een veelzijdige carrière op zitten (jazzmuzikant, adviseur in de financiële sector...

Nieuwsberichten

KOM IN AKTIE - Onderschrijf de motie: Minister van kinderen

 • 10 mei
 • PPO-NK
 • 2
 • 161

Beste collega’s uit ons Netwerk Passend Onderwijs en Jeugdzorg. Vanuit “met andere ogen” (zie ook bijlage infografic) komt de volgende stellingname: Twee weken geleden is er vanuit de Jeugdzorg (Brabant) het initiatief gestart om te komen tot een Minister (Ministerie) voor Kinderen. Net als in Ierland streven we ernaar om een dergelijke minister ook in Nederland aan te stellen. Daarop volgden enorm veel positieve reacties en steunbetuiging...

Nieuwsberichten

Save the date - 28 mei - Talkshow Urban Onderwijs - Gelijke Kansen in Alkmaar 28 mei a.s

 • 10 mei
 • PPO-NK
 • 112

Talkshow Urban Onderwijs – Gelijke Kansen komt naar Alkmaar Op vrijdag 28 mei a.s. wordt tussen 15.30 en 17.00 uur de Talkshow ‘Gelijke Kansen in Alkmaar’ opgenomen en live uitgezonden vanuit het Petrus Canisius College in Alkmaar. Gastheer is Abdelkader Benali. De talkshow is onderdeel van een serie en wordt geproduceerd in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In de talkshow wor...

Nieuwsberichten

MAO - Van Vink naar Vonk - lessen over samenwerken met ouders

 • 19 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 85

SWV PPO-NK is een inspiratieregio. In dit artikel lessen over Ouderbetrokkenheid. Van Vink naar Vonk: geleerde lessen over ouderbetrokkenheid Betere ontwikkelkansen voor kinderen vraagt om een betere samenwerking tussen professionals en ouders. Van het gesprek rond een kind, tot beleid en uitvoering in de regio. Maar hoe doet je dat? Concrete lessen en inspiratie uit de regio's vind je in dit oogstdocument met geleerde lessen over ouderbetr...

Nieuwsberichten

HB - opleidingsaanbod

 • 8 apr
 • PPO-NK
 • 5
 • 310

Graag willen we iedereen op de hoogte brengen van het opleidingsaanbod voor het volgende schooljaar. Dit aanbod wordt georganiseerd vanuit de netwerkgroep-HB en gedeeltelijk gefinancierd vanuit de subsidie. Welke opleidingen starten Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid; een opleiding voor de HB-coördinatoren van de scholen (zie ook de flyer in de bijlage) Opleiding ukIQ specialist; een goede start voor HB-kinderen op jouw kindcentrum! Opleidin...

Nieuwsberichten

Save the date - 1 juni - Oudercafé - Waar ben je trots op als ouder?

 • 6 apr
 • PPO-NK
 • 1
 • 115

Waar ben je trots op als ouder? Deze vraag gaan we beantwoorden, want verhalen over dingen waarop je trots bent, tonen je inzet en intenties. Wat je als ouder belangrijk vindt, welke kwaliteiten je hebt, met wie je je verbonden voelt, wat je wensen zijn en waarop je hoopt. Verhalen over waar je trots op bent, tonen je kracht en zijn de moeite waard om te vertellen én om naar te luisteren. Tijdens dit oudercafé krijg je zicht op je krachten, vo...

Nieuwsberichten

AANMELDING: 3e HB studiemiddag 31 maart 2021 - 15-17 uur

 • 8 mrt
 • PPO-NK
 • 90

Zet ‘m vast in je agenda. - De derde studiemiddag HB zal plaatsvinden op 31 maart 2021, van 15 tot 17 uur. Je kunt je nu al hier aanmelden. Ook deze keer zullen we weer 2 trainingen geven, die beide een ander onderwerp behandelen, dat wordt dus weer kiezen! De onderwerpen die we deze keer behandelen zijn : Klassenmanagement - Hoe doe je dat nou in de klas met die verkorte instructie? En hoe gaat het compacten op een efficiënte manier. Wat gee...

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief HB - nummer 4

 • 1 mrt
 • PPO-NK
 • 1
 • 1
 • 250
Ingrid Weel:Ik wil graag reageren op de bijdrage van Petra Gerritsma. Ze schrijft: "Veel hoogbegaafde leerlingen kunnen prima uit de voeten op hun reguliere basisschool. Een kleine groep heeft behoefte aan een...

Nieuwsberichten

VACATURE - Begeleider Praktijkklas Heerhugowaard

 • 3 feb
 • PPO-NK
 • 1
 • 236

Deze klas start na de meivakantie en wordt bekostigd met de middelen die beschikbaar zijn vanuit het onderwijskansenbeleid van de gemeente Heerhugowaard. Ons doel: Kinderen uit groep 8 met een uitstroomprofiel VMBO-basisberoeps of Praktijkonderwijs de kans bieden één dag in de week op een praktische manier bezig te zijn met leren; leren door te doen. Deze kans gaan we geven aan kinderen van verschillende scholen binnen Heerhugowaard. Het proje...

Nieuwsberichten

Inspectiebezoek Buiten Gewoon Leren: samen doen wat nodig is

 • 28 jan
 • PPO-NK
 • 1
 • 183

Op 11 januari 2021 bezochten de Inspecties Onderwijs en Gezondheidszorg/ Jeugd de pilot Buiten Gewoon Leren (BGL). Het inspectiebezoek vond plaats op twee onderwijszorgboerderijen: Oostwijk in Zuid-Schermer en Polderpracht te Oterleek. BGL is een nieuw onderwijszorgarrangement (OZA) dat beschikbaar is voor kinderen vanaf 7 jaar. Het vindt plaats op kleinschalige agrarische bedrijven (zorgboerderijen) waar kinderen zich in een groene, rusti...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 9 leden
 • 149 bijdragen