Eerder deze week

Nieuwsberichten

Uitnodiging themamiddag Nieuwkomers: woendag 11 maart 2020

 • 15 jan
 • 15

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert samenwerkingsverband PPO-NK een Themamiddag rondom Nieuwkomers. Tijdens deze middag krijg je informatie over traumasensitief lesgeven, het vormgeven van het nieuwkomersonderwijs en communiceren met vluchtelingenkinderen.

Eerder

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • secretariaat PPO-NK
 • 10 jan
 • 1
 • 75

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • secretariaat PPO-NK
 • 4 dec
 • 1
 • 178

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

Nieuwsberichten

Toekenning aanvraag subsidie voor begaafde leerlingen

 • PPO-NK
 • 27 nov
 • 154

De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in same...

Nieuwsberichten

11 februari: Goed op weg naar leren voor de praktijk - Alkmaarse Ambitietafel

 • 26 nov
 • 135

De ambitietafel heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt. Zodat ouders samen met de leerkracht van hun kind een nog betere keuze kunnen maken voor de middelbare school. Centraal in het programma staan de filmportretten van jongeren die praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg hebben...

Nieuwsberichten

Omgaan met leerlinggedrag in de klas

 • secretariaat PPO-NK
 • 20 nov
 • 2
 • 286

Onderzoeksplan ingediend bij NRO Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs groeit de laatste jaren, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kindfactoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten bescho...

Nieuwsberichten

Eén Oudersteunpunt voor en door ouders

 • 12 nov
 • 148

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, verdwalen ouders vaak in de vele regels en versnipperde informatie. Om antwoorden te geven op veelvoorkomende vragen heeft PPO-NK op 11 november www.oudersteunpunt.nl gelanceerd. Deze website, ontwikkeld voor en door ouders, is een centrale plek voor onafhankelijke informatie over passend onderwijs.

Nieuwsberichten

Nieuw maandbericht 'Ik maak verschil voor ons'

 • secretariaat PPO-NK
 • 28 okt
 • 1
 • 326

Gun jezelf één kleine pauze en lees in deze nieuwsbrief. Vandaag in de schijnwerpers: Ilse Huiskes, Danne Noë, Saapke Wakker, Marleen Brinkman en Saskia van der Geer. In de volgende editie laten we scholen, gemeenten, jeugd en thuiszorg meer aan bod komen. Daarnaast ook nieuws over de conferentie: - Astrid Ottenheym spreekt ons toe - Organisatie-opstellingen: wat gaan we doen? Deze nieuwsbrief is voor de lezer die bijdraagt aan passend onderw...

Nieuwsberichten

Een stevige basis voor regulier voortgezet Havo of VWO-onderwijs

 • secretariaat PPO-NK
 • 15 okt
 • 4
 • 460

We kennen allemaal die leerlingen die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het Voortgezet Onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van PO naar VO maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Ze hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst te leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op soci...

Nieuwsberichten

Maandbericht PPO-NK: Ik maak verschil voor ons

 • secretariaat PPO-NK
 • 3 okt
 • 1
 • 342

Beste lezer die bijdraagt aan passend onderwijs, Een nieuwe nieuwsbrief die je niet wil missen. Ook omdat je meer wilt weten over de conferentie van 11 november. Deze nieuwsbrief is voor jullie, omdat jullie je elke dag inzetten voor goed passend primair onderwijs voor elk kind. Soms zijn het jouw eigen acties die het verschil maken, soms doe je dit in samenwerking met enkele anderen. Maar onderaan de streep gaat het erom dat elk kind goed ter...

Nieuwsberichten

Onze nieuwe collega Yvonne Vellinga

 • PPO-NK
 • 1 okt
 • 223

Yvonne Vellinga is dit schooljaar bij ons gestart als consulent. Ze praat met leerlingen, hun ouders en leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen. Yvonne's missie? ‘Dat ieder kind de zorg en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en verdient.’ Stukje achtergrond ‘De afgelopen vier jaar ben ik onderwijskundig beleidsmedewerker geweest. Daarvoor heb ik mijn hele carrière voor de klas gestaan, zowel in het BAO als het SBO en het...

Nieuwsberichten

Een steunpunt Passend Onderwijs, door en voor ouders

 • jul 2019
 • 282

Op donderdag 13 juni vond de werkconferentie "Samen zijn wij school" plaats. De campagne roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Tijdens deze dag is een boekje overhandigd aan prinses Leontien met 20 inspirerende verhalen over een goede relatie en de samenwerking tussen school en ouders binnen po en vo. In dit boekje is onder andere h...

Nieuwsberichten

Starttraining TOP dossier voor nieuwe IB-ers schooljaar 2019-2020

 • PPO-NK
 • jun 2019
 • 282

Interesse in de starttraining voor (nieuwe) IB'ers? Schrijf je dan nu in. Deze starttraining bestaat uit 4 bijeenkomsten en is op twee momenten in het schooljaar te volgen. Inhoud van de bijeenkomsten: 1 - Informatie over routes en werkwijze samenwerkingsverband en basis TOP dossier. 2 - Handelingsgericht werken en TOP dossier. 3 - Waarnemen en begrijpen en techniek. 4 - Plannen en realiseren. In totaal zijn er 2 momenten gepland om deze t...

Nieuwsberichten

Het kind centraal tijdens het laatste Passend Onderwijscafé van dit schooljaar

 • secretariaat PPO-NK
 • mei 2019
 • 1
 • 595

Het kind centraal tijdens het laatste Passend Onderwijscafé van dit schooljaar Een goed en effectief gesprek voeren met een kind, zodat je als volwassene inzicht krijgt in de onderwijsbehoeften die er zijn? Hoe doe je dat als professional en als ouder? Ongeveer vijftien professionals en ouders kwamen 18 juni samen om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop zo'n gesprek het beste kan worden gevoerd. Dit gebeurde onder de bege...

Nieuwsberichten

Vacature: nieuwe leden Ondersteuningsplanraad

 • secretariaat PPO-NK
 • mei 2019
 • 1
 • 382

Wat de medezeggenschapsraad is voor school, is de Ondersteuningsplanraad (OPR) voor ons samenwerkingsverband. De OPR denkt mee over onderwijs voor álle leerlingen in onze regio. Een belangrijke taak is het beoordelen van het ondersteuningsplan en jaarplan. In de OPR zitten ouders en en onderwijsprofessionals: leerkrachten, intern begeleiders. Door vertrek van een aantal leden is er in het nieuwe schooljaar weer ruimte voor nieuwe leden.Vooral ...

Nieuwsberichten

Vacature: Consulent Passend Onderwijs

 • secretariaat PPO-NK
 • mei 2019
 • 1
 • 1609

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een Consulent Passend Onderwijs (1.0 fte). In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het aan het beleid van ons samenwerkingsverband en de uitvoering ervan. Je bent een onmisbare schakel in de samenwerking met scholen, ouders en onze netwerkpartners. De uitgebreide functieomschrijving tref je hier aan.

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 8 leden
 • 97 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.