Eerder deze week

Nieuwsberichten

Nieuwe consulent en ervaringsdeskundige Eva Schmidt-Cnossen

 • 2 apr
 • 108

Per 1 april 2020 is Eva Schmidt-Cnossen gestart als consulent van werkgebied Langedijk. Daarnaast gaat ze aan de slag met mogelijkheden en initiatieven voor ouders en kinderen, zoals het oudersteunpunt. “Ik ben als psycholoog en ouder van een zorgintensieve zoon een opvallende nieuwkomer in het consulententeam. Tegelijkertijd voelde ik direct: dit is de plek voor mij. En ik word met open armen ...

Nieuwsberichten

Nieuwe consulent in de denktank: Fred de Wildt

 • 2 apr
 • 20

Per 1 april 2020 is Fred de Wildt, onderwijsman in hart en nieren, gestart als consulent en ‘staffunctionaris’ bij ons samenwerkingsverband. Over die laatste functienaam wordt nog gediscussieerd, maar dat hij ernaar uitkijkt, is wel duidelijk. “Nieuw beleid uitzetten en nieuwe ontwikkelingen op gang helpen, daar heb ik het meeste zin in!”

Nieuwsberichten

Verlenging aanmeldingsperiode Trajectplusklas

 • 1 apr
 • secretariaat PPO-NK
 • 16

I.v.m. de coronacrisis en de verlengde sluiting van de scholen is besloten, om de aanmeldperiode Trajectplusklas voor leerlingen schooljaar 2020/2021 te verlengen tot 1 juni (dit was 1 april). De toelatingscommissie werkt vanuit huis door en zal dossiers in behandeling nemen. Dossiers die na 1 juni 2020 binnenkomen worden na de zomervakantie behandeld. Via de volgende link is alle informatie over de Trajectplusklas en de aanmeldingsprocedure t...

Nieuwsberichten

Hoe realiseer je passend onderwijs in coronatijden?

 • 31 mrt
 • 1
 • 62
Marga Bakker:Mooi Astrid en fantastisch dat jullie je op deze manier zo blijven inzetten voor deze kinderen en hun ouders. En inderdaad, het hulplijn adres had ik zelf al naar veel mensen doorgestuurd, maar ik ...

Nieuwsberichten

Maandbericht maart 2020 'Ik maak verschil voor ons'

 • 31 mrt
 • secretariaat PPO-NK
 • 20

Een onderscheidend kenmerk van samenwerkingsverband PPO-NK is het werken met netwerkgroepen. In dit, en opvolgende, maandbericht(en) besteden we extra aandacht aan hoe zij te werk gaan en wat ze toevoegen aan passend onderwijs. Netwerkgroep 10-14 jarigen en Netwerkgroep Thuiszitters worden dit keer uitgelicht. Maar we hebben ook een mooi verhaal van De Regenboog in Alkmaar én een oproep om de Social lab gesprekken voort te zetten. Veel lees...

Eerder

Nieuwsberichten

Videobellen handige tool voor contact, maar let op de wet & regelgeving

 • 25 mrt
 • PPO-NK
 • 256

Tijdens deze 'intelligente lockdown' vanwege corona, zoeken we allemaal naar manieren om met elkaar in contact te blijven. De consulenten, scholen en ouders gebruikten voor videobellen een grote diversiteit aan applicaties, afhankelijk van wat school, ouders of andere betrokkenen wensen. Er bereikte ons een bericht dat videobellen via 'Zoom' niet veilig zou zijn. We zochten het uit en bevestigen dit bericht: videobellen via Zoom voldoet niet a...

Nieuwsberichten

Wijziging in Centrale Warme Overdracht

 • 24 mrt
 • secretariaat PPO-NK
 • 29

De Centrale Warme Overdacht op maandag 6 april in Alkmaar en donderdag 9 april in Heerhugowaard vindt i.v.m. de huidige omstandigheden geen doorgang. Dit jaar vindt de Warme Overdracht telefonisch plaats. De overdrager van het VO neemt via de e-mail contact op met de overdrager van het PO. Beide overdragers maken een afspraak om de leerlingen telefonisch over te dragen. Het gaat dus om een datum- en tijdafspraak en een uitwisseling van telefo...

Nieuwsberichten

Het team van PPO-NK tijdens covid-19

 • 24 mrt
 • PPO-NK
 • 103

In iedere organisatie wordt gepuzzeld en op veel plekken worden mooie oplossingen gevonden om het werk tijdens Covid-19 toch te kunnen blijven doen. Ook bij PPO-NK gaan we niet bij de pakken neerzitten en doen we er alles aan om juist nu de intern begeleiders, leerkrachten, ouders, leerlingen en alle andere partners die op onze denkkracht rekenen te blijven ondersteunen. Ook voor ons is het wennen aan deze nieuwe situatie, maar we leren samen ...

Nieuwsberichten

COVID-19. Wat betekent dit voor mij en mijn kind?

 • 18 mrt
 • secretariaat PPO-NK
 • 130

Door de landelijke overheid is besloten dat de scholen in elk geval tot 7 april dicht blijven. Tegelijkertijd proberen de scholen ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs blijven krijgen, ondanks dat zij thuis zitten en ‘op afstand’ onderwijs volgen. Ook PPO-NK wil zoveel mogelijk continuïteit blijven bieden. Samen met de scholen doen we ons uiterste best ervoor te zorgen dat kinderen niet teveel stagneren in hun ontwikkeling. Wij werken thu...

Nieuwsberichten

Hoe werken we tijdens de sluiting van de scholen door Corona

 • 17 mrt
 • secretariaat PPO-NK
 • 93

PPO-NK volgt in de bestrijding van het Coronavirus de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid. Ons kantoor is in elk geval tot 7 april gesloten maar blijft bereikbaar via het algemene nummer 072 792 01 10 of via e-mail secretariaat@ppo-nk.nl. Onze consulenten werken thuis maar zijn gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. Fysieke bijeenkomsten vinden niet plaats. Per situatie wordt gekeken naar de meest praktische werkwijze en ondersteu...

Nieuwsberichten

Nieuwe coördinator specialist hoogbegaafdheid

 • 12 mrt
 • secretariaat PPO-NK
 • 100

Richelle de Deugd stelt zich voor Per 1 februari 2020 is Richelle de Deugd gestart als coördinator specialist hoogbegaafdheid (HB). De in 2019 aangevraagde subsidie voor een plan rond hoogbegaafdheid is toegekend, waardoor Richelle nu samen met de 105 scholen in kaart kan brengen wat er al gebeurt op het gebied van HB-onderwijs en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Aan die behoeften koppelt zij kennis en trainingen. Even voorstellen! ...

Nieuwsberichten

NRO kent subsidie toe naar onderzoek leerlinggedrag

 • 26 feb
 • 133

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari het uitgebreide onderzoeksplan naar moeilijk leerlinggedrag goedgekeurd met een zeer goed! De gevraagde subsidie is toegekend.Het plan is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkingsverbanden PPO-NK en IJmond en wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. In 2019 is het onderzoeksplan ...

Nieuwsberichten

Eerste maandbericht 2020 'Ik maak verschil voor ons'

 • 29 jan
 • PPO-NK
 • 130

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw maandbericht. We hebben weer twee mooie verhalen uit het werkveld. Deze keer van Leonie Stigter en Trees van der Maat. Verder willen we contact met jullie houden over waar we naartoe bewegen als samenwerkingsverband en welke acties er ondernomen worden. Lees hier het maandbericht.

Nieuwsberichten

Uitnodiging themamiddag Nieuwkomers: woendag 11 maart 2020

 • 15 jan
 • 173

Op woensdag 11 maart 2020 organiseert samenwerkingsverband PPO-NK een Themamiddag rondom Nieuwkomers. Tijdens deze middag krijg je informatie over traumasensitief lesgeven, het vormgeven van het nieuwkomersonderwijs en communiceren met vluchtelingenkinderen.

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomsten centrale warme overdracht PO-VO

 • 10 jan
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 322

Volgende week vinden de informatiebijeenkomsten plaats van de overstapprocedure PO - VO (werkwijze, planning, documentenset) én de Centrale Warme Overdracht (CWO). De inhoud van de twee informatiebijeenkomsten is hetzelfde. Jullie kunnen dus op de voor jullie meest geschikte dag of plaats komen. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor PO- en VO-leerkrachten, directeuren/teamleiders en IB-ers/ondersteuningscoördinatoren en worden gehouden ...

Nieuwsberichten

Maandbericht 3: terugblik op conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

 • 4 dec
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 353

Op 11 november kwamen 200 mensen uit onze regio bij elkaar in theater Cool. De conferentie werd zeer gewaardeerd. We hebben ons verbonden aan het motto “ik maak verschil voor ons”. Ook ervaarden we hoe belangrijk het is dat we werk maken van het samen optrekken en dat het belang van het kind het organisatiebelang overstijgt. Ieder van ons kan daar het verschil in maken. De motivatie was groot om werk te maken van het afbreken van de schotten o...

Nieuwsberichten

Toekenning aanvraag subsidie voor begaafde leerlingen

 • 27 nov
 • PPO-NK
 • 274

De subsidie aanvraag voor begaafde leerlingen van Samenwerkingsverband PPO-NK is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Het project start in 2019 met een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2023. De commissie geeft de volgende toelichting op het plan: “inhoudelijk een goed plan. Momenteel lopen er veel initiatieven; van plusklassen tot ‘satellietklassen’, waarvan de ‘satellietklas’ in Bergen een model is dat uitgebouwd gaat worden. Dit in same...

Nieuwsberichten

11 februari: Goed op weg naar leren voor de praktijk - Alkmaarse Ambitietafel

 • 26 nov
 • 219

De ambitietafel heeft als doel een helder beeld te geven van wat praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg is en wat je er na je opleiding mee kunt. Zodat ouders samen met de leerkracht van hun kind een nog betere keuze kunnen maken voor de middelbare school. Centraal in het programma staan de filmportretten van jongeren die praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg hebben...

Nieuwsberichten

Omgaan met leerlinggedrag in de klas

 • 20 nov
 • secretariaat PPO-NK
 • 2
 • 560

Onderzoeksplan ingediend bij NRO Het aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs groeit de laatste jaren, o.a. vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. De omgang met moeilijk gedrag is niet eenvoudig. De oorzaken worden meestal toegeschreven aan belemmerende (interne) kindfactoren terwijl de context waarbinnen een kind zich ontwikkelt (school, groep, thuissituatie, sociale netwerken) vaak buiten bescho...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 10 leden
 • 106 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.