Eerder

Nieuwsberichten

Vacature - Regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering (0,8 fte)

 • 8 sep
 • PPO-NK
 • 50

Passend primair onderwijs zoekt een regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering (0,8 fte). Als regisseur kwaliteit & bedrijfsvoering versterk je het samenspel binnen ons samenwerkingsverband. Je hebt affiniteit met de opdracht van passend onderwijs en begrijpt wat deze opdracht vraagt van de interacties binnen ons netwerk. Meer informatie vind je www.werkenbijppo-nk.nl

Nieuwsberichten

Week tegen pesten - 27 september - 10 oktober 2021

 • 31 aug
 • PPO-NK
 • 41

Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school. Op de website: https://www.weektegenpesten.com/ staan ideeën en activiteiten ...

Nieuwsberichten

Veerkrachtpact Noord-Kennemerland stimuleert cultuuromslag

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 145

Kinderen worden vaak gezien als slachtoffer: slachtoffer van hun sociaaleconomische positie, hun (hoog)begaafdheid, hun ouders, het systeem, of, als jongste bron van leed, slachtoffer van corona. Professionals bedenken vervolgens tal van maatregelen om het kind te helpen. Zo worden nu enorme bedragen uitgetrokken om de ‘schade’ veroorzaakt door de pandemie te ‘repareren’. Onderwijs en gemeenten zijn druk bezig plannen te maken voor de beste...

Nieuwsberichten

MAO Dialoog #5: ‘Ouders hebben altijd gelijk’

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 121

Stop met praten over ouderbetrokkenheid, en beschouw ouders in alles fases van het proces als gelijkwaardige gesprekspartners. Dat was de belangrijkste boodschap van de vijfde dialoogavond Met Andere Ogen op donderdag 17 juni 2021. Gespreksleider Natasja van den Berg en ‘tafeldame’ Carry Roozemond ontvingen een keur aan gasten die ons hielpen kijken door de ogen van ouders. Twee van de ouders aan tafel kenden we al van de verhalen van Emma en ...

Nieuwsberichten

MAO DIALOOG #6: Door de ogen van de inspiratie regio's - "we zijn pas begonnen"

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 112

Hoe kunnen de Inspiratieregio’s ons inspireren om met andere ogen te kijken naar de verbetering van ontwikkelkansen voor ieder kind? Wat doen ze anders dan anders? En wat kunnen we daarvan leren? Deze vragen stonden centraal op de zesde Dialoogsessie Met Andere Ogen op dinsdag 29 juni 2021 vanuit Pakhuis de Zwijger. Moderator Natasja van den Berg, directeur-bestuurder Astrid Ottenheym van Samenwerkingsverband PPO-NK en Expert Jeugdstelsel Bas ...

Nieuwsberichten

De OPR zoekt een ambtelijk secretaris

 • 9 jul
 • PPO-NK
 • 84

Ben of ken je iemand die zorgvuldig vergaderingen kan notuleren en de OPR-werking van nabij wil opvolgen? Spreek hem of haar zeker aan en laat het ons weten. Wat verwachten we van de ambtelijk secretaris: uitnodigen voor en notuleren van de vergaderingen OPR-administratie op orde houden (aanwezigheden, vacatievergoeding, rooster van aantreden) communicatie verzorgen voor de werving en verkiezing van nieuwe leden aangeleverde stukken op de we...

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief - Netwerkgroep HB .

 • 1 jul
 • PPO-NK
 • 1
 • 1
 • 196
Esther Nagtegaal:Hallo, Graag zou ik deelnemen aan de studiemiddag van 14 oktober, waar kan ik mij opgeven? Groet, Esther Nagtegaal

Nieuwsberichten

PPO-NK - (concept) Jaarplan 2021-2022

 • 2 jul
 • PPO-NK
 • 1
 • 246

Het (concept)jaarplan voor komend jaar staat online! Het is een concept omdat de vormgeving nog aangepast wordt. In dit plan staat waar we komend jaar allemaal op inzetten om de beweging naar Samen Leren Leven te versnellen, om ieders bijdrage aan het dekkend netwerk te versterken (ik maak verschil voor ons) en om te zorgen voor perspectief voor ieder kind. De inhoud van het jaarplan hangt uiteraard samen met ons ondersteuningsplan. Dit wordt ...

Nieuwsberichten

Toewerken naar een regionaal veerkrachtpact

 • 29 jun
 • PPO-NK
 • ·
 • Aangepast 8 jul
 • 1
 • 149
Johanna Dijkshoorn:Bij ons op Liereland houden we talentgesprekken vanuit de theorie van Luc de Wulf, deze leveren ook een mooie bijdrage aan de veerkracht van leerlingen.

Nieuwsberichten

Proeftuinen Onderwijs-Zorg arrangementen

 • 24 jun
 • PPO-NK
 • 132

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de verschillende wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen samen de huidige maatwerkmogelijkheden onder de aandacht é...

Nieuwsberichten

Corona handreiking - Hoe te handelen bij thuishouden van kinderen i.v.m. gezondheidsrisico bij corona besmetting

 • 23 jun
 • PPO-NK
 • 1
 • 123

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Het leven met deze onzekerheid en de kans op mogelijk ernstige gevolgen is een zware...

Nieuwsberichten

VERSLAG: Oudercafé - 1 juni

 • 16 jun
 • PPO-NK
 • 83

“Trotse ouders” “Waar ben jij als ouder trots op?” Deze vraag stond centraal tijdens het tweede online oudercafé van het Oudersteunpunt. Op 1 juni vertelden verschillende moeders hun verhaal aan de aanwezige ouders. Deze verhalen maken hun inzet zichtbaar, maar ook dat ouders een solidair netwerk nodig hebben om zich gesteund te voelen. Ouderschap is zoveel meer dan je kind opvoeden. Zo vertelde een moeder over de voorbereiding van haar...

Nieuwsberichten

Inzet extra gelden nieuwkomerskinderen PO

 • 9 jun
 • PPO-NK
 • 88

Voor nieuwkomers zijn er naast de reguliere bekostiging extra financiële middelen beschikbaar. Voorbeelden zijn: Bijzondere bekostiging vanuit DUO Voor alle nieuwkomers t/m 4 jaar in Nederland Extra middelen om corona-achterstanden aan te pakken Middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs Deze gelden kunnen ingezet worden om de ontwikkeling van nieuwkomers te ondersteunen. Naast het inzetten van extra personeel om de nieuwkomer te begel...

Nieuwsberichten

Canon speciaal & passend onderwijs

 • 2 jun
 • PPO-NK
 • 96

Canon speciaal & passend onderwijs Op dinsdag 1 juni is de digitale Canon speciaal & passend onderwijs gelanceerd en toegankelijk voor het brede publiek. De Canon bestaat uit 30 vensters die bij elkaar de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland in beeld brengen. Ze laten zien hoe het onderwijs voor mensen met zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of andersoortige beperkingen zich de afgelopen twee eeuwen heeft ontwikkeld. D...

Nieuwsberichten

Save the date - 17 juni 2021 MET ANDERE OGEN 5 Door de ogen van de ouders

 • 26 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 136

Tijdens deze vijfde dialoogavond gaat men in gesprek met ouders en ouderorganisaties om te kijken wat er nodig is om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hoe ziet de inclusieve samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd met het kind en de ouders eruit? Wat maakt het doen in de praktijk weerbarstig? Wat zijn de tips van ouders aan andere ouders en professionals? Hoe werken ouderorganisaties aan inclusieve samenwerking? Meld je hier ...

Nieuwsberichten

VERSLAG: Bijeenkomst voor ouders van hoog- en meerbegaafde kinderen.

 • 20 mei
 • PPO-NK
 • 171

Vanuit de netwerkgroep HB zijn een 3-tal ouderavonden georganiseerd voor ouders van meer- en hoogbegaafde kinderen. Er bleek veel behoefte te zijn aan zo’n avond, want de aanmeldingen kwamen in grote getalen binnen. De bijeenkomsten begonnen met een voorstelronde, waarbij de ouders gevraagd werd hun kind te omschrijven in twee kenmerken. Dit gaf een mooie opening tot een gesprek in de breakrooms. Na de breakrooms werd met elkaar gesproken over...

Nieuwsberichten

IN HET NIEUWS: Is hoogbegaafdheid een handicap?

 • 20 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 169

Is hoogbegaafdheid een handicap? Eind mei buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de vraag of onderwijsinstellingen zich mogelijk schuldig maken aan discriminatie. De stelling is dat hoogbegaafdheid als handicap geldt en scholen op die grond juridisch gedwongen kunnen worden onderwijs aan hoogbegaafden toe te passen. Onze directeur-bestuurder Astrid Ottenheym vindt het onlogisch bijzondere talenten als handicap te behandelen en...

Nieuwsberichten

Save the date - 9 juni Ouders in zicht - livestream 15:00-16:30 uur

 • 19 mei
 • PPO-NK
 • 1
 • 149

Schrijf je nu in voor de inspirerende middag waarin je ervaart hoe het is om op een oudergerichte manier met elkaar in gesprek te zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders en professionals uit het basisonderwijs. Ouders en leerkrachten ontmoeten elkaar via het kind. Als leerkracht hoort het bij je werk om ook met ouders te spreken, bijvoorbeeld als je (leer/opvoed)problemen signaleert. Het overkomt iedereen dat je met de beste intenties he...

Nieuwsberichten

Consulent Alkmaar-Noord: Ellen Dijkstra-Rurup

 • 17 mei
 • PPO-NK
 • 133

Consulent Alkmaar-Noord: Ellen Dijkstra-Rurup Per 1 maart heeft de Haagse Ellen Dijkstra-Rurup het tijdelijke stokje overgenomen van consulent Kristel Hoogeveen – de Wit, die tot oktober 2021 sbo de Vlindertuin ondersteunt. Ellen is jarenlang als leerkracht en directeur werkzaam geweest in het basisonderwijs en sinds 2010 actief als (kinder)coach, gedragsspecialist en trainer. Nu gaat ze aan de slag als consulent in Alkmaar-Noord. “Toen i...

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle PPO-NK nieuwsberichten.

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: feb 2016
 • 9 leden
 • 162 bijdragen