Zoekresultaten

  • We kennen allemaal die leerlingen die nog niet alle vaardigheden beheersen om goed te functioneren in het Voortgezet Onderwijs. Met pijn in ons hart zien we ze de overstap van PO naar VO maken, maar daar dan toch afstromen, zelfvertrouwen verliezen, van school moeten gaan of zelfs uitvallen. Ze hebben intensievere begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak nodig, eerst te leren in een kleine groep te functioneren en hun vaardigheden op sociaal gebied te versterken. Daarnaast hebben ze het ...

  • We hechten veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies. Ook in 2019 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt hier informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaa...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.