Zoekresultaten

 • Hoe doen we dat bij PPO-NK? Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Om dat doel te behalen, ontwikkelen we beleid. Samen met onze consulenten, scholen, ouders, leerkrachten, onderwijsprofessionals en de gemeente werken we aan een mooi resultaat: passend onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Een resultaat dat we ieder voor zich niet kunnen realiseren. Daarom werken we als een netwerk op onze online community en in verschillende netwerkgroepen.

 • Hoe doen we dat bij PPO-NK? Perspectief voor ieder kind: dat is het doel van ons samenwerkingsverband. Dat doel kunnen we alleen behalen door samen te werken met leerkrachten, scholen, onze consulenten, onderwijsprofessionals en gemeente. En met ouders. Op basis van hun behoeften en vragen onderzoeken we welke rol wij kunnen spelen. We willen ouders op verschillende manieren een plek bieden waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, steun vinden bij elkaar en advies inwinnen bij praktische vragen.

 • We hechten veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies. Ook in 2019 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing. U vindt hier informatie over de aanvullende toetsing en de aanmeldprocedure voor schooljaa...

 • Steunpunt passend onderwijs, voor en door ouders Op 11 april jl. presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’, met daarin o.a. de laatste trends en ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook ouders hebben hun eigen ‘Staat van’. In de Staat van de Ouder 2018 worden vijf voorbeelden geschetst van mooie samenwerkingen tussen ouders en scholen. Een van die voorbeelden is ons oudersteunpunt in oprichting. Op initiatief van dir...

 • Een nieuw jaar is aangebroken en daarmee een moment om elkaar iets toe te wensen. Maar wat wensen we elkaar eigenlijk? Dit kan gezondheid zijn, maar welke wens ligt daarachter? We kunnen als mensen pas werkelijk gezond zijn, als de samenleving gezond is. Een wens gaat dus verder dan jij en ik, maar om wij als geheel. Voor dit jaar wens ik jullie gezondheid, maar in die wens zit nog meer verpakt. Ik wens dat we met elkaar werken aan een gezonde samenleving, een samenleving waarin we met elkaar...

 • Leren door te koken, fietsbanden te plakken, theater te maken of een slang te aaien. Dat kan bij SKILL8. Dit innovatieproject is opgezet door PPO-NK in samenwerking met praktijkschool De Viaan en het Clusius College in Alkmaar. Twaalf groep 8-leerlingen volgen wekelijks praktijklessen, zodat ze met meer zelfvertrouwen en zelfkennis de stap zetten naar het voortgezet onderwijs. Op 18 oktober vond de feestelijke opening plaats van SKILL8. Inmiddels zijn de leerlingen bezig met het eerste blok:...

 • Op maandag 16 oktober was Marc Dullaert, aanjager van het thuiszitterspact en voormalig kinderombudsman, in onze regio. ‘s Middags opende hij de KanZklas op de Montessori-school in Heerhugowaard. Kort daarvoor nam hij deel aan het overleg over het thuiszitterspact. Directeur Astrid Ottenheym vertelt over de thuiszitters in onze regio en het overleg met Marc Dullaert. ‘Als samenwerkingsverband willen we uiteraard zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen thuiszitten. We willen juist dat ze naar...

 • ‘Fantastisch wat hier gebeurt’ Het is gelukt: een combinatie van zorg en onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking op een ‘gewone’ basisschool, de Montessorischool in Heerhugowaard. Vijf kinderen, Kamil, Anne, Lotte, Maura en Birgit, tellen officieel mee: sinds dit schooljaar brengen ze het leerlingenaantal van de Montessorischool op 143. Zij zitten in de KanZklas, gerealiseerd door Christiaan Kwint en Marieke Bol, de ouders van de negenjarige gehandicapte Kamil en oprichters van ...

 • Leerkrachten vervullen een sleutelrol in de vorming en ontwikkeling van kinderen. Uit vele onderzoeken blijkt dat het handelen van een leerkracht het verschil maakt. Leerkrachten hebben een mooi vak; een vak om trots op te zijn. Want hoe mooi is het om met kinderen te werken? Toch is dat niet het beeld dat we de laatste tijd zien. Leerkrachten maken zich zorgen over hun vak. Ze ervaren (te) volle klassen, (te) veel werkdruk, onvoldoende beloning en hebben niet het gevoel serieus genomen te wo...

 • Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert opent op 16 oktober 2017 de KanZklas voor kinderen met een (meervoudige) beperking. De KanZklas is een initiatief van Christiaan Kwint en Marieke Bol, zelf ouders van een negenjarige gehandicapte zoon. Met steun van Stichting De Blauwe Loper en ons samenwerkingsverband krijgen deze kinderen een combinatie van zorg en onderwijs op een ‘gewone’ basisschool, de Montessorischool Heerhugowaard. Nieuw is dat de kinderen nu ‘officieel’ onderwijs krijgen en o...

 • Belangrijk voor goed passend onderwijs is een doortimmerd beleid. Ons nieuwe ondersteuningsplan 2017-2021 geeft weer hoe we dat willen vormgeven. Het plan is gemaakt in samenwerking met professionals, ouders, bestuurders, zorgpartners en gemeenten. Directeur Astrid Ottenheym legt de kern ervan uit. Het nieuwe ondersteuningsplan heet Perspectief voor ieder kind. Astrid Ottenheym vindt dat daarin de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband weerklinkt, maar ook de richting voor...

 • Als samenwerkingsverband proberen we te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. En als het toch gebeurt, is er hulp. Zeker nu op 10 mei het thuiszitterspact is ondertekend. Hiermee maken de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de vijf regionale gemeenten zich sterk tegen thuiszitten. Consulent Kristel de Wit legt uit. Thuiszitters zijn kinderen die zonder geldige reden wegblijven van school. Kristel de Wit, projectleider van de netwerkgroep thuiszitters, geeft aan...

 • Op 10 mei 2017 hebben de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de vijf samenwerkende gemeenten in de regio Noord Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020 ondertekend. Dit pact verankert de gemeenschappelijke ambitie dat thuiszitten geen optie is: in 2020 zit geen enkel kind/jongere langer dan drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Uitgangspunt van alle partners is het leerrecht van ieder kind. De professionals van scholen, gemeenten, jeug...

 • Interview met waarnemend directeur Anneke Zijp van De ViaanPraktijkonderwijs biedt perspectief Passend onderwijs betekent ook: een goed vervolg kiezen na groep 8. Voor kinderen die moeilijk leren, is een school voor praktijkonderwijs vaak de beste keuze. “Bij ons doen leerlingen succeservaringen op”, zegt Anneke Zijp, waarnemend directeur van De Viaan in Alkmaar. “Wanneer ouders hier rondlopen, zijn ze vaak verrast dat het zo stil is. Voor ons is dat logisch”, zegt Anneke. “Bij ons op school ...

 • Overstap van primair naar voortgezet onderwijs gaat om perspectieven bieden Een grote stap van achtstegroeper naar brugpieper Door Astrid Ottenheym Achtstegroepers en hun ouders zijn nu druk met het kiezen van een nieuwe school. Op de achtergrond zijn leerkrachten van groep 8 en docenten van het voortgezet onderwijs net zo hard aan de slag voor een succesvolle overstap. De overdracht lijkt soms te gaan over strakke procedures met een evenzo strakke planning, maar is veel meer dan dat. ‘Zo,...

 • Dit najaar organiseerde Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland rondetafelgesprekken. “Ouders, onderwijsprofessionals, bestuurders, gemeenten en zorg bouwen samen door aan passend onderwijs”, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym. “We hebben waardevolle input verzameld voor de komende jaren.” Tijdens de bijeenkomsten werden inspirerende uitspraken gedaan. Zo zeiden leerkrachten: “Het beleid achter passend onderwijs dringt soms niet tot ons door; alleen via de krant. Deze bijeenkomst i...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.