Zoekresultaten

 • Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen Nieuwsbrief 1 - maart 2020 Leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid: wat hebben zij nodig? Wat kan het samenwerkingsverband doen en wat kunnen scholen doen om deze leerlingen van een passend aanbod te voorzien? Subsidieregeling voor ondersteuning: Met als doel (hoog)begaafde leerlingen optimale ondersteuning te geven is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs’ in het leven geroepen. En met groot succes!...

 • Deze blog van Astrid Ottenheym is 12 December gepubliceerd op Het Kind Kinderen komen soms moeilijk af van hun etiket van beperkingen. Dat kan hun hele schoolloopbaan, ontwikkelmogelijkheden en verdere leven kleuren en beïnvloeden. Nick (16) en de mensen die geloofden in zijn veerkracht, bewijzen dat het ook anders kan. Nick groeide over zijn beperkingen heen en is nu een heel gewone jongen. Astrid Ottenheym vertelt haar verhaal en de indruk die Nick en de mensen om hem heen op haar maakten...

 • In de afgelopen periode is er veel gebeurd op het terrein van passend onderwijs. Via deze nieuwsbrief praat OCW u bij over de volgende acht onderwerpen: Onderzoek samenwerkingsverbanden Handreiking maatwerk Leerlingen met een CvI indicatie in het (v)so Doorontwikkeling passend onderwijs: waar zitten de randen van de wet? Waarom zijn de kengetallen niet meer te downloaden via de website www.passendonderwijs.nl? Regiobijeenkomsten lwoo en pro Bijzondere regeling praktijkonderwijs Opting...

 • Resultaten enquête passend onderwijs bekend: Consulenten scoren hoog met een 8,4 Dit voorjaar is onder de 105 scholen van ons samenwerkingsverband voor de tweede keer de enquête passend onderwijs afgenomen. De respons was 60%. De eerste meting vond een jaar geleden plaats. “We zijn duidelijk op de goede weg”, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym. Ons samenwerkingsverband heeft permanent aandacht voor kwaliteitsverbetering. We onderzoeken regelmatig hoe de kwaliteit wordt ervaren. D...

 • Voor u ligt het eerste jaarverslag van Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Hiermee krijgt u een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf onze start in 2014. Hoe hebben we onze middelen besteed? Welke resultaten hebben we bereikt en welke verbeterpunten constateren we? U leest het in dit verslag. Het bestrijkt de periode van 1 februari 2014 tot en met 31 december 2015. Na de eerste voorbereidingen op passend onderwijs gingen we in september 2014 voortvarend van start. Gaandew...

 • Een overdenking: Grenzen stellen is lastig. Kijk maar naar de discussie over grenzen bij vluchtelingen. Hoeveel mogen er binnen? Willen we de grenzen open of dicht? Of neem de vele cursussen over je eigen grenzen. Durf je nee te zeggen? Welke grenzen stel je in de opvoeding? De taal die we hierbij hanteren is helder en neigt naar regels. Woorden als ‘stop’, ‘nee’, ‘limiet’, ‘glashelder’ en ‘scheidslijn’ worden veel gebruikt – met de benodigde spierballentaal – om de grens te bewaken. Bij de o...

 • Ruim 356.000 jongeren tot 18 jaar hebben in 2015 jeugdhulp ontvangen. Dat is 10% van alle jongeren. In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren hulp. . De meeste hulp wordt gegeven aan kinderen van de basisschool en wordt binnen een jaar afgerond. Meldt het CBS Heb jij ook 3 kinderen die jeugdhulp krijgen in je klas?

 • Vanaf 17 mei gaat ons samenwerkingsverband verder onder de naam ‘Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland’. Die naam geeft precies aan wat we doen. We hebben ook een nieuwe huisstijl en slogan: ‘Perspectief voor ieder kind’. Anderhalf jaar na de start staat onze organisatie stevig. En dat laten we zien! Astrid Ottenheym, algemeen directeur: “De vernieuwingen passen in de verdere professionalisering van onze organisatie. Bij de start van ons samenwerkingsverband in augustus 2014 is gekoz...

 • Donderdag 17 maart was de Dag van de Leerplicht. Samen met de wethouder van onderwijs trokken we eropuit. Op twee scholen spraken we met leerkrachten, ouders en kinderen over het recht op leren. Wethouder Elly Konijn (D66): “Kinderen zijn heel bewust bezig met hun onderwijs. Ze weten wat ze willen.” “We hebben het uitgebreid gehad over leerrecht”, zegt Astrid Ottenheym, algemeen directeur van het samenwerkingsverband. “Wat is er nodig om te zorgen dat kinderen gebruik kunnen maken van hun lee...

 • Als kinderen schoolziek thuis blijven, dan heeft dat een reden. Er is iets aan de hand! Vaak zijn er allerlei signalen aan voorafgegaan. Hoe kunnen leerkrachten en ouders daar alert op zijn? En welke impact heeft het op kind en gezin, als een kind alleen onder druk of zelfs dwang naar school te krijgen is? Een gesprek met pedagoog Hildelien Verkuyl en ouder Yvonne Muijs. Schoolziekte treft vaak kinderen die anders zijn. Soms zijn dat juist de heel getalenteerde en sensitieve kinderen, of kind...

 • Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de gemeenten (verantwoordelijk voor jeugdhulp, leerlin...

 • Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met een totaal andere cultuur. Opeens leef je in een o...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.