Zoekresultaten

 • Beste intern begeleiders, we hebben jullie input nodig. De komende jaren gaan we namelijk interessante workshops/ masterclasses organiseren voor jullie en de consulenten van het samenwerkingsverband. Daarom zijn we benieuwd welke onderwerpen jullie geschikt vinden voor deze gezamenlijke training. Wat wil je dan leren? Waar wil je meer van weten? Wij dachten bijvoorbeeld aan kindgesprek, executieve functies, leren analyseren, voorbereiding en uitvoering ondersteuningsteam. Maar jullie weten...

 • "Trots ben ik op wat we als samen-werkingsverband in 2017-2018 hebben neergezet.” Directeur Astrid Ottenheym blikt terug en kijkt vooruit. “Samen met onderwijsprofessionals, gemeenten, ouders én kinderen hebben we een beweging in gang gezet, waarin ieder zijn rol pakt en verantwoordelijkheid neemt en waarin we elkaar versterken in het belang van het kind.” Opzet jaarverslag "In ons digitale jaarverslag richten we ons op drie pijlers: samen werken aan de toekomst, samen leren leven en samen we...

 • Tijd nemen voor elkaar is belangrijk. Het begint met erkenning’, stelt een ouder na een eerder Oudercafé Passend Onderwijs. Het Oudercafé creëert de mogelijkheid voor ouders met een kind dat extra zorg nodig heeft, om andere ouders in een vergelijkbare situatie te ontmoeten. Een plek om in een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Bij wie ervaar jij steun? Waar ben je trots op en wat is voor jou als ouder belangrijk? Krijg nieuwe inzichten en energie door het d...

 • Op maandag 15 oktober vond op het kantoor van PPO-NK een rondetafelgesprek plaats over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in onze regio. Dit in het kader van de ‘landelijke coalitie’ waarin achttien branche- en ouderorganisaties hun krachten hebben gebundeld. Gezamenlijk maken zij zich sterk voor een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd. Doel is om zorg en onderwijs beter af te stemmen op de individuele behoeften van kinderen en zo het maximale uit hun ontwikkeling halen.

 • Voer een goed gesprek over passend onderwijs Het is een kunst om een goed, gelijkwaardig gesprek te voeren over passend onderwijs, een complexe situatie waarbij emoties en verschillende betrokkenen komen kijken. Als ouder en professional wilt u allebei het beste voor het kind. Dan is het juist belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en ruimte te bieden voor elkaars ideeën, ook al zijn deze verschillend.

 • Grote opkomst Congres Interne Begeleiding Passie, kunde en kwaliteit Ruim 140 directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers, consulenten passend onderwijs en intern begeleiders kwamen op donderdag 5 april samen in Theater Cool in Heerhugowaard. Daar vond het Congres Interne Begeleiding plaats: een dag waarop IB’ers en hun veelheid aan vaardigheden in de spotlights werden gezet. “Een succes!”, aldus medeorganisator Nienke Naberman, ruim twintig jaar intern begeleider op basisschool De Wijde Vee...

 • Dikke pluim van Onderwijsinspectie Op 18 januari en 26 maart voerde de Inspectie van het Onderwijs een regulier kwaliteitsonderzoek uit bij ons samenwerkingsverband. Op deze dagen voerden de inspecteurs rondetafelgesprekken met ouders, bestuurders, leerkrachten, intern begeleiders, consulenten, beleidsambtenaren en andere betrokkenen in de regio. Aan het eind bleek de Inspectie meer dan tevreden over ons functioneren. Atrium-bestuurder Gea Koops: “Als toezichthoudend bestuur zijn we trots op ...

 • Verdieping: lokaal anticiperenEen tussenstand bij PPO-NK Samenwerkingsverband PPO-NK streeft naar ‘een perspectief voor ieder kind’. Om ons doel te bereiken, is het belangrijk om lokaal te anticiperen: een van onze strategische thema’s. De problematiek van leerlingen verschilt per werkgebied, gemeente, school en individu. Maatschappelijke vraagstukken hebben invloed op de omgeving van kinderen. Op sommige plaatsen in de regio is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen groter dan elders, dat ...

 • Welke school past nu het best bij deze leerling? Wij kunnen ons voorstellen dat deze vraag regelmatig terugkeert, vooral bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zowel bij leerlingen die vanuit groep 8 naar het VO gaan, maar ook bij leerlingen die binnen het reguliere VO baat blijken te hebben bij extra ondersteuning. Binnen het VSO merken we dat het voor verwijzende scholen en hulpverlening niet altijd duidelijk is welk aanbod de verschillende VSO scholen aanbieden. Dat is de reden ...

 • Opening Hands-On! Leren door te doen Op donderdag 30 november vond de feestelijke opening plaats van het Langedijkse innovatieproject Hands-On! op de Mariaschool in Noord-Scharwoude. Tijdens de opening blikten enkele leerlingenvan groep 8 terug op de eerste weken van het project. Zij vertelden hun ervaringen aan de aanwezige leerkrachten, directeuren, ouders en opa’s en oma’s. Lisa (11) vertelde dat ze met veel plezier naar de wekelijkse lessen toegaat: “Ik kijk er de hele week naar uit. ...

 • Op dinsdag 10 oktober kwamen gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Bergen en samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) bijeen. Het doel van de bijeenkomst: samen nadenken over passende onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen die dat nodig hebben. Wie doet wat? Manuela de Bruijne, consulent van PPO-NK, vertelt over de belangrijkste conclusies. “Wij houden ons dagelijks bezig met passend basisonderwijs. We willen ieder kind perspectief bieden”, vertelt M...

 • Opening Trimaran 2 november: “Uit school met een glimlach” Op 2 november 2017 vond de feestelijke opening plaats van de Trimaran, een speciale voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen een combinatie aangeboden van zorg en speciaal onderwijs op basisschool De Driemaster in Alkmaar, waar de Trimaran is gesitueerd. De slingers hangen al als ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten binnenkomen, terwijl de taart en kinderchampagne klaarstaan voor de feestelijke opening. Twee kinderen e...

 • Werken aan een inclusieve maatschappij Passend onderwijs geeft ruimte om te werken aan een inclusieve maatschappij. Ruimte die schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en partners kunnen én willen benutten. Het uiteindelijke doel, een samenleving waarin diversiteit vanzelfsprekend is en gewaardeerd wordt. Waarin iedereen kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien. Hoe werken we aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij en hoe kan inclusiever onderwijs hiera...

 • Wat gaan we dit schooljaar doen? Met welke activiteiten gaan we aan de slag? Het is te lezen in ons jaarplan 2017 -2018. De activiteiten uit het jaarplan sluiten aan bij de ambities uit ons nieuwe ondersteuningsplan 2017 -2021, zoals dat begin 2017 werd vastgesteld. In dit meerjarenbeleidsplan zijn zes beleidsthema’s genoemd waaraan we de komende vier jaar gaan werken: ons strategisch perspectief. De thema’s zijn in het jaarplan uitgewerkt. Basis voor gesprekken Het jaarplan is een interact...

 • Professionals, bestuurders en partners in regiogesprek 13 juli 2017: “Krachten bundelen zodat een kind tot bloei komt” Op 13 juli 2017 vond op ons kantoor het ‘Regiogesprek Passend Onderwijs’ plaats. Betrokkenen vanuit ons samenwerkingsverband gingen met landelijke bestuurders en beleidsmakers in gesprek over inzichten en ervaringen sinds de invoering van passend onderwijs in 2014. “We hebben een open en waardevolle dialoog gevoerd. Passend onderwijs werd door geen van de deelnemers politiek ...

 • Ouders en leerkrachten van kinderen met een IQ van tenminste 130 signaleren vaak dat deze kinderen vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat kan ertoe leiden dat juist hoog intelligente kinderen helemaal niet meer leren. Hun talenten komen niet tot bloei, met alle risico’s van dien. Voor deze kinderen komt er nu een aangepaste combinatie van onderwijs en zorg beschikbaar. Ander onderwijs Vanaf 25 september 2017 gaat de regio Noord-Kennemerland aan deze gespecialiseerde vraag vol...

 • Met trots presenteren we ons jaarverslag 2016. Het afgelopen jaar hebben we flink aan de weg getimmerd. Het jaarverslag geeft een beeld van wat we samen hebben bereikt. “Sinds de start van passend onderwijs in 2014 hebben wij ons samen met de leerkrachten, scholen en schoolbesturen ingezet om ieder kind in onze regio een passende plek in het onderwijs te bieden, zegt algemeen directeur Astrid Ottenheym. “Het jaarverslag schetst een actueel beeld van waar we nu staan. We hebben de afgelopen pe...

 • Als kinderen schoolziek thuis blijven, dan heeft dat een reden. Er is iets aan de hand! Vaak zijn er allerlei signalen aan voorafgegaan. Hoe kunnen leerkrachten en ouders daar alert op zijn? En welke impact heeft het op kind en gezin, als een kind alleen onder druk of zelfs dwang naar school te krijgen is? Een gesprek met pedagoog Hildelien Verkuyl en ouder Yvonne Muijs. Schoolziekte treft vaak kinderen die anders zijn. Soms zijn dat juist de heel getalenteerde en sensitieve kinderen, of kind...

 • Vanaf deze maand gaat een nieuwe netwerkgroep aan de slag met een thuiszittersaanpak. Hierin bundelen scholen, het samenwerkingsverband en gemeenten hun krachten. Veel aandacht gaat naar preventie. Met passend onderwijs voorkomen we dat leerlingen thuiszitten. Het samenwerkingsverband heeft de opdracht het aantal thuiszitters terug te dringen. Maar dat kunnen we alleen bereiken samen met de scholen (verantwoordelijk voor het onderwijs) en de gemeenten (verantwoordelijk voor jeugdhulp, leerlin...

 • Het zal je maar gebeuren: je bent jong, je verlaat huis en haard samen met je ouders, je komt terecht in Nederland, en dan… ga je hier naar school. Je klasgenoten en leerkracht spreken een andere taal. Ze gaan ook anders met elkaar om dan je gewend bent. Hoe vind je je draai? In je eigen land snapte je álles. Maar ineens word je door je vader en moeder meegenomen en kom je in andere landen, tentenkampen of opvanghuizen. Je krijgt te maken met een totaal andere cultuur. Opeens leef je in een o...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.