Zoekresultaten

  • Onderwijs en zorg voor (hoog)begaafde kinderen Nieuwsbrief 1 - maart 2020 Leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid: wat hebben zij nodig? Wat kan het samenwerkingsverband doen en wat kunnen scholen doen om deze leerlingen van een passend aanbod te voorzien? Subsidieregeling voor ondersteuning: Met als doel (hoog)begaafde leerlingen optimale ondersteuning te geven is de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs’ in het leven geroepen. En met groot succes!...

  • Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties 'Dubbel Bijzonder' die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 -21.00 uur.

  • Ouders en leerkrachten van kinderen met een IQ van tenminste 130 signaleren vaak dat deze kinderen vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat kan ertoe leiden dat juist hoog intelligente kinderen helemaal niet meer leren. Hun talenten komen niet tot bloei, met alle risico’s van dien. Voor deze kinderen komt er nu een aangepaste combinatie van onderwijs en zorg beschikbaar. Ander onderwijs Vanaf 25 september 2017 gaat de regio Noord-Kennemerland aan deze gespecialiseerde vraag vol...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.