Wat doet de OPR?

Wij praten als OPR mee over de invulling van het passende onderwijs in Noord-Kennemerland. De belangrijkste taak hierbij is het goedkeuren van het ondersteuningsplan. Hierin beschrijft het samenwerkingsverband op welke manier de ondersteuning van de verschillende scholen vorm krijgt.

Andere taken zijn:

  • de stem van ouders en onderwijspersoneel uit de scholen opvangen
  • onderwerpen die gerelateerd zijn aan het ondersteuningsplan onder de loep nemen,
  • voorstellen en standpunten aangaande het beleid kenbaar maken,
  • bespreken van jaarverslagen, begrotingen en beleidsvoornemens,
  • een lid voordragen van de raad van toezicht.

De OPR komt zo'n  5 à 6 keer per jaar samen.


Heb je een vraag voor de OPR? Of heb je interesse om lid te worden?
Wij zijn bereikbaar via opr@ppo-nk.nl.

aankomende vergaderingen

  • maandag 31 mei 2021

Scheidingslijn

Scheidingslijn