Eerder

Literatuur en onderzoek

Eindrapport Impuls Thuiszittersaanpak Regioplan

 • sep 2019
 • PPO-NK
 • 1
 • 691

In dit rapport gaat Regioplan in op de vraag: Wat kan er aan landelijke ondersteuning geboden worden om het aantal thuiszitters te laten afnemen en/of een versnelling te realiseren in het behalen van de ambities van het Thuiszitterspact? Het onderzoek richt zich op de volgende doelen: 1. inzicht bieden in de mate waarin thuiszitters binnen drie maanden een passend aanbod ontvangen en mate waarin dit wordt uitgevoerd; 2. inzicht b...

Literatuur en onderzoek

Monitor passend onderwijs Leerkrachten basisonderwijs uitgevoerd door DUO

 • nov 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 2
 • 2066

1 Inleiding Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het r...

Literatuur en onderzoek

kenmerken leerlingen speciaal basisonderwijs 2008-2018

 • nov 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1313

Pjotr Koopman & Guuske Ledoux Consortium Evaluatie Passend Onderwijs, www.evaluatiepassendonderwijs.nl Totaalbeeld SBO evaluatie 2008-2018 We hebben de verwachting onderzocht dat de doelgroep van leerlingen in het sbo in de afgelopen jaren later instroomt in het sbo en daardoor kwetsbaarder en problematischer zou zijn geworden, maar dat het sbo desondanks leerlingen zou afleveren die succesvoller in het vo zouden zijn dan vergelijkbare leerlin...

Literatuur en onderzoek

Een “sorteerbox” voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften?

 • mei 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1274

“Shape sorting” students for special education services? Een “sorteerbox” voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften? Een studie naar plaatsingskeuze en leerlingfunctioneren van leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen in het regulier en speciaal onderwijs. A study on placement choices and social-emotional and academic functioning of students with SEBD in inclusive and exclusive settings Een “sorteerbox” voor leerlingen met ext...

Literatuur en onderzoek

Ouderschap: íts a hell of a job! Interview met hoogleraar Herman Baartman

 • mei 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1708

Herman Baartman over het bijzondere van ouderschap. Als hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling heeft hij altijd aandacht gevraagd voor betere ondersteuning van ouders. ‘De samenleving gaat er onterecht vanuit dat ouders het wel fixen.’ Welke rol ziet Herman Baartman voor professionals? Magazine 8 ouderschap: Augeo - Auteur: Marga Haagmans / Fotografie: Rick Huisinga

Literatuur en onderzoek

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, VWS april 2018

 • apr 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1311

Alle kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen! Vebinding passend onderwijs en jeugd is actiepunt van VWS: OCW en VWS gaan daarvoor samenwerken. Actielijn 3: Samen met OCW en het onderwijsveld werken we aan een inclusieve samenleving waarin alle kinderen optimaal kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren. Ook voor de kinderen die zorg of ondersteuning nodig hebben is het ...

Literatuur en onderzoek

Jeugd: vierde jaarrapportage

 • apr 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1274

Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel - Vierde Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd Actueel | 28-03-2018 Voorwoord Uit vele onderzoeken blijkt dat de jeugd in Nederland tot de gelukkigste van de wereld behoort. Maar helaas geldt dat niet voor ieder individueel kind. Het belang van goede jeugdhulp kan daarom niet worden onderschat. Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking. Het doel van de wet was en is ambitie...

Literatuur en onderzoek

Onderzoek onderwijs aan zieke leerlingen - Oberon juli 2017

 • mrt 2018
 • Astrid Ottenheym MLE/ME
 • 1
 • 1474

Past de ondersteuningsstructuur van het onderwijs aan zieke leerlingen, zoals deze eind jaren negentig is vastgesteld, nog in de huidige - en veranderde - context? Indien dit niet het geval is, welke alternatieven zijn er en wat zijn de consequenties daarvan op juridisch en financieel gebied? De hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende zes deelvragen4: 1. Hoeveel kinderen en jongeren (4-18 jaar) zijn opgenomen in de ziekenhuizen en hoe is d...

Literatuur en onderzoek

Literatuur en onderzoek

Zoek

Recent actief

Over deze groep

Deze groep gaat over literatuur en onderzoek die interessant is voor professionals onderwijs en jeugd

 • status: publiek
 • gestart op: jun 2016
 • 12 leden
 • 32 bijdragen