Zoekresultaten

  • Alle kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen! Vebinding passend onderwijs en jeugd is actiepunt van VWS: OCW en VWS gaan daarvoor samenwerken. Actielijn 3: Samen met OCW en het onderwijsveld werken we aan een inclusieve samenleving waarin alle kinderen optimaal kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren. Ook voor de kinderen die zorg of ondersteuning nodig hebben is het van belang dat ze onderwijs kunnen volgen op een m...

  • Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel - Vierde Jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd Actueel | 28-03-2018 Voorwoord Uit vele onderzoeken blijkt dat de jeugd in Nederland tot de gelukkigste van de wereld behoort. Maar helaas geldt dat niet voor ieder individueel kind. Het belang van goede jeugdhulp kan daarom niet worden onderschat. Op 1 januari 2015 trad de Jeugdwet in werking. Het doel van de wet was en is ambitieus en verreikend: gemeenten werden verantwoordelij...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.