Zoekresultaten

  • In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. In de oranje balk vind je de navigatie binnen de groep. Afhankelijk van de instellingen van de groep, zie je knoppen wel of niet. Groepsbeheerders kunnen dit aanpassen via de knop 'Admin' in de oranje balk. Afbeelding In de oranje balk vind je als eerste de groepsafbeelding. Wanneer je hierop klikt, ga je naar het eerste scherm van je groep (vaak de entree of de tijdlijn). Titel van de groep De tweede knop in de balk ik de titel va...

  • In de blauwe balk vind je de navigatie van de community. Hieronder een uitleg per knop: Entree Dit is de Entreepagina van de website van PPO-NK. Hier vind je de meest actuele informatie over het samenwerkingsverband en knoppen om andere delen van de website te bekijken. Tijdlijn Op deze gepersonaliseerde tijdlijn zie je alle activiteiten van groepen waar je lid van bent en mensen die je volgt. Daarom is voor iedereen deze algemene tijdlijn anders. Werkplek De werkplek is de plek waar veel in...

  • De trefwoordenwolk kun je als groepbeheerder als widget aan- of uitzetten. Als je de trefwoordenwolk in je groep aanzet, worden de trefwoorden die je aan berichten hebt toegekend, getoond. De trefwoordenwolk toont alleen van berichten de 15 meest gebruikte trefwoorden in de groep en de 7 recent meest gebruikte trefwoorden in de groep. Maximaal kunnen er dus 22 trefwoorden in een trefwoordenwolk verschijnen. Als de 7 recent meestgebruikte trefwoorden ook onder de 15 meest gebruikte trefwoorden...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.