Zoekresultaten

Wat is passend onderwijs?

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, en meer kansen op meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. Passend onderwijs is letterlijk: onderwijs dat past. Toegesneden op de behoeften van het kind. Op de ...

Wat doet het samenwerkingsverband PPO-NK?

Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen. De betrokken schoolbesturen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Belangrijke partners zijn jeugdhulp en de gemeenten. De scholen werken samen in 8 werkgebieden. Elk werkgebied krijgt ondersteuning van één van onze consulenten onder leiding van de algemeen directeur. Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland coördineert alle trajecten.

​Wat betekent passend onderwijs voor mijn klas?

Dat ligt aan de ambitie van de school zelf. Samen met het team van de school geeft iedere leerkracht aan welke ondersteuning hij/zij wel of niet kan leveren. De hulpvraag van een kind/ouder kan dermate complex zijn, dat de school de grenzen van haar kunnen bereikt. Het kan ook zijn dat de school, samen met de ouder, op zoek gaat naar mogelijkheden om het kind in de reguliere school onderwijs te geven.

​Zijn er niet te veel leerlingen met complexe onderwijsbehoeften in een klas?

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt gezocht naar de best passende plek. Als regulier onderwijs zowel voor het kind als voor de school niet haalbaar is, kan worden gekozen voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

​Hebben ouders inspraak?

Goede samenwerking tussen ouders en school is cruciaal als het gaat om passend onderwijs. Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Kan de school niet de juiste extra ondersteuning bieden? Dan is de school verantwoordelijk om een andere plek te zoeken. Dat gebeurt in nauw overleg met de ouders en onze consulenten. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen – uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling – zoeken naar een meer passende plek in de wijk of stad.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.