​Zo werken wij

Heeft een kind of groep kinderen op uw school extra onderwijsbehoeften? Of zijn er leerkrachten die steun nodig hebben, om tegemoet te kunnen komen aan speciale behoeften? Wij zijn er voor u. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing.

Onze onderwijsconsulenten begeleiden scholen bij het inrichten van passend onderwijs voor ieder kind. Elke consulent heeft één werkgebied onder zijn/haar hoede. De scholen in Noord-Kennemerland werken samen in 8 werkgebieden, met jeugdhulp en de gemeenten als belangrijke partners.

Zorgplicht
Wanneer ouders hun kind aanmelden bij uw school, geldt de zorgplicht. Heeft het kind extra ondersteuning nodig? Dan schakelt uw school een onderwijsconsulent in. Deze zorgt ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden gezet, zodat het kind onderwijs krijgt dat past. Op uw school of op een andere school. Meer weten? Lees de memo over Zorgplicht.

Multidisciplinair overleg (MDO)
Een belangrijke stap richting passend onderwijs is het multidisciplinair overleg (MDO). Leerkrachten, intern begeleiders, ouders en andere betrokken bespreken daarin wat het kind nodig heeft én wat de leerkracht nodig heeft om de juiste ondersteuning te bieden. Bij het MDO is één van onze consulenten aanwezig. Steeds meer scholen betrekken ook het kind bij het overleg. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen. Tijdens het MDO wordt het TOPdossier ingevuld.

Niveaus van ondersteuning

dec 2016 | in Onze Professionals

Ieder kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

dec 2016 | in Onze Professionals

Wij werken nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Kinderen die in groep 8 extra onderwijsbehoeften hebben, dragen we over in goed overleg. In samenspraak met de ouders. Alle reguliere vo-scholen zijn in staat om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te ondersteunen. Bijvoorbeeld in de vorm van lichte ondersteuning of een trajectvoorziening.

Financiën

dec 2016 | in Onze Professionals

Voorheen ontvingen schoolbesturen een budget voor de ‘rugzakjes’: geld voor extra ondersteuning aan leerlingen met een diagnose. De rugzakjes zijn met de komst van passend onderwijs in augustus 2014 afgeschaft. Tegenwoordig hebben scholen rechtstreeks invloed op de middelen.

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.