Eerder

Beleidsdocumenten

Gelijke Kansen Alliantie

 • 11 okt
 • secretariaat PPO-NK
 • 6
 • 460

Inleiding en aanleiding tot de aanvraag “Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.” Op woensdag 10 april 2019 verscheen het rapport De Staat van het Onderwijs 2019, waarin de Inspectie van het Onderwijs aangeeft hoe het er op dit ...

Beleidsdocumenten

Ingrado - Handreiking onderwijs - zorg - leerplichtwet

 • dec 2018
 • PPO-NK
 • 1
 • 565

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze notitie wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze notitie is rekening gehouden met een wijziging in ...

Beleidsdocumenten

Siméa - Handreikingen

 • dec 2018
 • PPO-NK
 • 423

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/ Met bovenstaande link kunnen handreikingen van Siméa gedownload worden over onder andere: Handreiking beeldvorming auditieve beperking (juni 2017) Handreiking Selectief Mutisme (dec 2017) Handreiking Communicatieve Redzaamheid (juni 2016) Handreiking TOS bij meertaligheid Bijlage 1: beslisboom test- en observatiegegevens van meertalige kinderen Bijlage 2:...

Beleidsdocumenten

Placemat OOGO

 • nov 2018
 • PPO-NK
 • 1
 • 671

Hieronder vindt u de placemat die gemaakt is in aanloop naar het OOGO van 7 maart 2018. De placemat geeft een terugblik en vooruitblik over samen werken aan passend onderwijs, passende opvoeding en passende zorg: waar staan we nu en wat hebben we nog te doen?

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle beleidsdocumenten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: apr 2016
 • 12 leden
 • 51 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.