Gisteren

Beleidsdocumenten

2021-02 - 40 miljoen euro extra voor steun aan jeugd

 • gisteren
 • PPO-NK
 • 14

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Dat schrijven de bewindslieden van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis is het mentaal welbevinden van de Nederlandse bevolking afgenomen. Ook bewegen veel mensen minder dan voorheen. Het steunpakket is erop gericht om de negatieve gevolgen...

Beleidsdocumenten

2021-02 - 8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs

 • gisteren
 • PPO-NK
 • 20

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de investeringen in het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief. Het is een steunprogramma voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs in verband met de coronacrisis. Zij sturen het Nationaal Programma Onderwijs mee met de Kamerbrief...

Eerder

Beleidsdocumenten

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 • 26 jan
 • PPO-NK
 • 42

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) PPO-NK is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat PPO-NK voor de belastingdienst een instelling is die ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Uiteraard kan een dergelijke instelling alleen een ANBI zijn als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden PPO-NK onderwijs voldoet als volgt aan de ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst: Uw instelling moet met nagenoe...

Beleidsdocumenten

Blog: Reflectie op de 25 punten van minister Slob - door Astrid Ottenheym

 • 1 dec
 • PPO-NK
 • 220

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het 25 puntenplan van minister Slob. Hiermee is de evaluatie van passend onderwijs tot een einde gekomen. Er zijn denk ik maar weinig beleidsterreinen waar in de evaluatie zoveel is onderzocht. Er zijn tientallen studies uitgebracht. Het proces was robuust en complex maar ook noodzakelijk gezien de probleemanalyse (zie tekening) en de vele belanghebbenden met elk hun eigen wensen en opvattingen. V...

Beleidsdocumenten

2020-11 Passend Onderwijs - aangenomen moties

 • 1 dec
 • PPO-NK
 • 123

Moties Passend Onderwijs Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 16 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Op 24 november zijn van de 16 moties maar liefst 13 aangenomen. Voor meer informatie: Zie voor het overzicht van alle moties en stemmingen de website van de Tweede Kamer. Hieronder volgt een overzicht van de aangenomen moties: Motie voorkomen van Veilig Thuismeldinge...

Beleidsdocumenten

Handreiking Handelingskader kindermishandeling Onderwijs

 • 24 nov
 • PPO-NK
 • 1
 • 149

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK) ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs met bijbehorende infographic. Beweging tege...

Beleidsdocumenten

2020-11 - Evaluatie en verbeteraanpak Passend Onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

 • 5 nov
 • PPO-NK
 • 2
 • 271

bron OCW | Nieuwsbericht | 04-11-2020 | Met 25 maatregelen verbetert minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en hun ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen hoorrecht, zodat zij betrokken worden bij besluiten over hun oplossing. Voor ouders komt er betere informatie en komen er duidelijkere stappen wat ze kunnen doen als ze er met de school niet uitkomen Het...

Beleidsdocumenten

Schooljaarbegroting en meerjarenbegroting

 • jun 2020
 • PPO-NK
 • 2
 • 434

Hieronder is de schooljaarbegroting van schooljaar 2020-2021 te vinden en de meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025. Tevens is een overzicht toegevoegd van de overdrachten aan de schoolbesturen voor schooljaar 2020-2021, gebaseerd op de schooljaarbegroting 2020-2021.

Beleidsdocumenten

Verzuimprotocol

 • jun 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 330

Het recht op onderwijs is een recht van alle kinderen. Iedereen met een hart voor onderwijs zal dat beamen. Het recht op onderwijs geldt ook voor kinderen die langdurig niet kunnen deelnemen aan onderwijs, voor kinderen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die verzuimen. Verzuim is vaak een signaal: erachter kan een wereld van problemen liggen. Soms hebben kinderen extra zorg of ondersteuning nodig. Schoolbesturen...

Beleidsdocumenten

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

 • mei 2020
 • secretariaat PPO-NK
 • 10
 • 818

Een goede overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Een goede keuze voor een schooltype en een school voor voortgezet onderwijs is van belang voor leerlingen en ouders. In de regio Noord-Kennemerland is door de Netwerkgroep 10-14 een werkwijze opgesteld voor een eenduidig proces van advisering, aanmelding, overdracht, toelating en plaatsing op een school ...

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle beleidsdocumenten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: apr 2016
 • 12 leden
 • 61 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.