Eerder

Beleidsdocumenten

Kennismakingsbijeenkomsten

 • 23 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 21

Data kennismakingsbijeenkomsten voor groep 8 leerlingen in hun vo-school De week van de kennismakingsbijeenkomsten is steeds 19 dagen eerder dan de start van de zomervakantie. Start zomervakantie regio Noord Week van de kennismakingsbijeenkomsten 10 juli 2021 21 – 25 juni 2021 16 juli 2022 27 juni – 1 juli 2022 22 juli 2023 (onder voorbehoud) 3 – 7 juli 2023 20 juli 2024 (onder voorbehoud) 1 – 5 juli 2024 12 juli 2025 (on...

Beleidsdocumenten

Schooljaarbegroting en meerjarenbegroting

 • 17 jun
 • PPO-NK
 • 2
 • 79

Hieronder is de schooljaarbegroting van schooljaar 2020-2021 te vinden en de meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2025. Tevens is een overzicht toegevoegd van de overdrachten aan de schoolbesturen voor schooljaar 2020-2021, gebaseerd op de schooljaarbegroting 2020-2021.

Beleidsdocumenten

Verzuimprotocol

 • 11 jun
 • secretariaat PPO-NK
 • 1
 • 66

Het recht op onderwijs is een recht van alle kinderen. Iedereen met een hart voor onderwijs zal dat beamen. Het recht op onderwijs geldt ook voor kinderen die langdurig niet kunnen deelnemen aan onderwijs, voor kinderen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die verzuimen. Verzuim is vaak een signaal: erachter kan een wereld van problemen liggen. Soms hebben kinderen extra zorg of ondersteuning nodig. Schoolbesturen...

Beleidsdocumenten

Overgang van primair en voortgezet onderwijs

 • 12 mei
 • secretariaat PPO-NK
 • 3
 • 155

Op 17 april jl. ontvingen de besturen voor primair en voortgezet onderwijs bijgaande brief met bijlage van de minister. De brief gaat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020 en betreft leerlingen waarvoor het basisonderwijs nog ruimte had gezien voor bijstelling van het advies. Op basis van deze nieuwe informatie van de minister heeft de netwerkgroep 10-14 in onze regio het eerder vastgestelde “Draaiboek planning en proc...

Beleidsdocumenten

Gelijke Kansen Alliantie

 • okt 2019
 • secretariaat PPO-NK
 • 6
 • 709

Inleiding en aanleiding tot de aanvraag “Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.” Op woensdag 10 april 2019 verscheen het rapport De Staat van het Onderwijs 2019, waarin de Inspectie van het Onderwijs aangeeft hoe het er op dit ...

Beleidsdocumenten

Ingrado - Handreiking onderwijs - zorg - leerplichtwet

 • dec 2018
 • PPO-NK
 • 1
 • 674

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze notitie wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze notitie is rekening gehouden met een wijziging in ...

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten

Zoek

Recent actief

Over deze groep

In deze groep staan alle beleidsdocumenten

 • status: aangepast, publiek
 • gestart op: apr 2016
 • 13 leden
 • 55 bijdragen
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.