Ondersteuningsplanraad (OPR)

Ouders en onderwijsmedewerkers hebben inspraak in passend onderwijs. De OPR vertegenwoordigt ook u.
De OPR heeft instemmingsrecht over ons ondersteuningsplan Dit plan beschrijft ons beleid voor de komende jaren, zoals de schoolbesturen dat met elkaar hebben vastgesteld. Ook bij de Appendix bij dit plan was de OPR nauw betrokken.

Alle besturen vertegenwoordigd
De OPR is te vergelijken met de medezeggenschapsraad van een school. De OPR behartigt de belangen van u en onderwijsmedewerkers.

Alle besturen zijn vertegenwoordigd.

Bijeenkomsten 
De OPR komt 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar.

> Klik hier voor de eigen informatiepagina van de OPR

De leden

De OPR bestaat uit 14 leden: 7 ouders en 7 medewerkers van de scholen. 

De zetels zijn verdeeld over 4 kiesgroepen:

  • 6 zetels voor kiesgroep groot (Blosse, SaKS, Allente en Ronduit)
  • 4 zetels voor kiesgroep midden (Tabijn en ISOB)
  • 2 zetels voor kiesgroep klein (Ithaka, Freinetschool, LEV-Win, Rozenkruis en El-Amal)
  • 2 zetels voor kiesgroep speciaal (basis)onderwijs van Heliomare, Aloysius, SaKS en Ronduit

Leden Ondersteuningsplanraad

Contact met OPR

In de ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. 

De OPR is bereikbaar op: opr@ppo-nk.nl

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.